Naturkatastrofer

Hobro er alene om at holde kommunekassen lukket

Rundt om fjorden ageres der forskelligt i nødhjælpsspørgsmål

MARIAGER FJORD: De fire borgmestre omkring Mariager Fjord har håndteret spørgsmålet om donation til ofrene for katastrofen i Asien meget forskelligt. I Hadsund, Arden og Mariager har borgmestrene besluttet at vise sympati og medfølelse for katastrofens ofre ved at donere en krone per indbygger. Borgmesteren i Hobro holder kommunekassen lukket. Penge fra egen konto Borgmester i Hadsund karl Christensen har ligesom kollegaen H. C. Maarup i Arden taget pengene fra den konto, han som borgmester administrerer. - Jeg har orienteret økonomiudvalget om donationen på 10.850 kroner, og jeg løber den risiko også at orientere byrådet, når vi har det første byrådsmøde i det nye år, siger Karl Christensen. Pengene er givet, og sagen kommer ikke på dagsordenen på byrådsmødet i Hadsund. Dermed ligner situationen den, der foreligger i Arden. Syd for fjorden mener Mariagers borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen principielt, at det ikke er kommunens opgave at donere penge til nødhjælp. Men da spørgsmålet var til diskussion, uden for dagsordenen, på et økonomiudvalgsmøde, valgte Erik Kirkegaard Mikkelsen alligevel at sende 8.300 kroner afsted til Asien. Pengene kommer fra byrådets fælles repræsentationskonto. - På mødet var der et indtryk af, at det gjorde man andre steder, og så ville vi ikke stå tilbage og være dem, der ikke ville give noget. Og 8.300 kroner skal da ikke skille os ad, lyder den ærlige udmelding fra Mariagers borgmester. Ikke en krone fra Hobro I Hobro respekterer borgmester Jørgen Pontoppidan sine borgmesterkollegers dispositioner, men har selv valgt det modsatte standpunkt. - I Hobro Kommune har vi lagt os op ad Kommunernes Landsforenings udmelding om, at det er en statsopgave at give nødhjælp, siger Jørgen Pontoppidan. - Alle borgere i Hobro har vidst, hvordan de kunne give penge til ofrene i Asien. Jeg agerer ud fra det, jeg finder rigtigt, og jeg har valgt ikke at reagere på de mange henvendelser om bidrag. Det har der ikke været nogen indvendinger imod, siger Jørgen Pontoppidan. Hvordan der skal ageres i en kommende storkommune, har Jørgen Pontoppidan ikke et endegyldigt svar på, men han finder det mest rigtigt, at den siddende borgmester tager stilling til de henvendelser, der måtte komme. Præcis som det er sket i denne sag.