Hobro får en ny kulturpolitik

30 kulturelle foreninger i Hobro er inviteret til en caféaften

HOBRO:Selv om der kun er knap to år til Hobro Kommune fusionerer med nabokommunerne, er der god fornuft i at lave en ny kulturpolitik for Hobro Kommune på nuværende tidspunkt. Det mener formand for børne- og kulturudvalget i Hobro Kommune, gårdejer Jan Hviid (V), Brøndum. Han står bag en invitation til dialogmøde om kulturen i Hobro. Det sker i Kunstetagerne, Bies Gård, onsdag 23. februar, og omkring 30 kulturelle foreninger og kulturinstitutioner i Hobro har fået en indbydelse. - Selv om vi bliver en del af en storkommune, vil mange foreninger i Hobro stadig bevare tilknytningen til Hobro. Det er vigtigt, at det bliver almen viden, hvad Hobro har at byde på inden for det kulturelle område, siger Jan Hviid. Målet er at få det ned på skrift, hvad der rører sig inden for kunst, teater, billedkunst og film i Hobro. På den måde kan Hobro Kommune lægge frem, hvilke traditioner der bærer kulturlivet her, når kommunen til sin tid skal smelte sammen med Arden, Hadsund og Mariager. - Vi har et stort kulturbudget i Hobro Kommune, og det er vigtigt at vi er opmærksomme på, hvad vi gerne vil have med ind i den nye storkommune, siger Jan Hviid. Som nævnt har omkring 30 kulturelle foreninger og institutioner har fået en invitation til dialogmødet i Kunstetagerne 23. februar. Kommunen mener ikke, den har overset nogen, da den sendte invitationen ud. Under alle omstændigheder er samtlige kulturelle ildsjæle og andre med interesse for kultur velkomne. Dialogmødet følger op på en lang række møder, som Hobro Kommune har haft med kulturelt aktive hobroensere. Nogen af de spørgsmål, der skal debatteres i aftenens løb er, hvordan kulturlivet i Hobro bliver synligt udadtil, og hvordan der kan tiltrækkes publikum til Hobro fra andre dele af landet. Kommunens repræsentanter og gæsterne skal give bud på, hvordan man kan markedsføre kulturlivet i den nuværende og kommende kommune. Der lægges op til en snak om, hvordan mere specielle atkiviteter, som tidligere kunne forvente støtte fra Nordjyllands Amt, fremover skal finansieres. Konsulent Bente Buchhave fra Biblioteksstyrelsen er cafébestyrer. Debatten vil blive organiseret i cafégrupper i Kunstetagernes Lerfeldt-sal. Aftenenes kunstneriske indslag står "Slutspurt og Claus Høxbroe" for. Det er et indslag, hvor musik og lyrik smelter sammen.