EMNER

Hobro får et akademi for opfindere

Folk med gode ideer skal hjælpes på vej, så endnu flere opfindelser sættes i produktion

HOBRO:Som det første sted i landet får Hobro nu et egentligt akademi for de mange mennesker, der går med en Ole Opfinder i maven. Akademiet placeres rent fysisk på Handelsgymnasiet Mariager Fjord, som i løbet af det nye år ventes at tilbyde de første kurser og konferencer for målgruppen. Ideen om at etablere et egentligt akademi for opfindere tilhører oprindeligt direktør Pul Erik Pedersen, der driver firmaet Management Partners i Aalborg. Han han i flere år på frivilligt plan været tilknyttet Dansk Opfinderforening, og det er i den egenskab, han har fået ideen om at komme opfinderne til undsætning med et akademi, som kan hjælpe dem gennem den svære proces, det altid er at tage skridtet fra ide til konkret handling. - Og Hobro vil være et fremragende centrum for et sådant akademi. Byen har en god erhvervspolitik med en progressiv erhvervschef i spidsen, og så har byen et særdeles velfungerende handelsgymnasium, hvor der i forvejen er et par akademier, siger Poul Erik Pedersen. Han ser opfinderakademiet i et samfundsmæssigt perspektiv, og han er sikker på, at man kan opnå konkrete resultater, der rækker langt ud over Hobro. Alligevel er Poul Erik Pedersen som idemand ganske fornøjet over, at Hobro har de faciliteter og de ildsjæle der skal til for at få akademiet op at stå. Poul Erik Pedersen stammer nemlig oprindeligt fra Hobro. Ældre i byen husker måske endnu, at hans forældre havde købmandsbutik i Vestergade og samtidig styrede et depot for Margarinekompagniet. Poul Erik Pedersens ideeer er nedfældet i et koncept, som også erhvervschef Christian Janner Olesen og direktør Keld Mogensen, Handelsgymnasiet Mariager Fjord har sat deres solide aftryk på. Der er i konceptet anvist mange veje for at nå frem til succes'en med akademiet, men initiativtagerne skynder sig også at tilføje, at opfindelser jo ikke bare er noget, man kan lære på en skolebænk. Det er ikke her, de kreative ideer fødes. - Det er heller ikke meningen. Ideen er, at vi med opfinderakademiet skal hjælpe opfinderne på vej. Når de har deres ideer, skal de på akademiet kunne få den fornødne professionelle og seriøse hjælp til at udvikle dem. Det er ikke muligt i dag. Tværtimod er der talrige eksempler på, at opfindere regulært tages ved næsen af useriøse sparringspartnere eller virksomheder, som ganske enkelt løber med opfindelsen. Årsagen er oftest den, at opfinderen hverken har den fornødne indsigt eller det økonomiske grundlag for at beskytte sit patent, fastslår trekløveret bag initiativet. Det næste skridt i processen bliver, at der hurtigst muligt skal nedsættes en bestyrelse til at stå i spidsen for akademiet. Intitiativtagerne stiller sig selv til rådighed, men men satser også på at få to erhvervsledere og to politikere med i bestyrelsen. Det skal være markante personligheder, som forstår den samfundsmæssige værdi af opbygningen af et akademi. Til sammenligning kan nævnes, at man i Finland har noget tilsvarende, og at formanden for dette akademis bestyrelse er den finske statsminister. Samtidig med at forberedelserne til bestyrelsesvalget pågår, er direktør Keld Mogensen på akademiets vegne så småt begyndt at undersøgelse mulighederne for at få en fornuftig startøkonomi. Der satses på en kapital på en til to mio. kr. til finansiering af akademiets start og den første driftsperiode. Der findes pudsigt nok ingen oversigt over antallet af opfindelser i Danmark. Oftest er det nemlig sådan, at opfinderne sidder i deres egne hjem og arbejderne med ideerne i fritiden. De fleste når ikke længere, fordi de løber tør for penge. I opfinderforeningen er der i dag omkring 300 medlemmer.