Hobro har fået sit navn efter en hæl

Hobros energiske amatørhistorier skyder pæl gennem myte om byens navn

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Andy Rye præ­sen­te­re­de for nog­le år si­den en ud­stil­ling på Ho­bro Bib­lio­tek om Ho­bro Mid­del­al­de­ren. Han ar­bej­der på en bog om sam­me emne. ar­kiv­fo­to: gre­te dahl

HOBRO:Af en simpel englænder og tilflytter at være tager amatørhistorikeren Andy Rye fra Hobro ikke så få friheder. Nu hamrer han en pæl i gennem enhver hobroensers barnetro. Sagnet siger, at en høvding eller storbonde ved navn Ho byggede en bro, og således fik vi bynavnet Hobro. Et stykke land Nej, siger den læreruddannede Andy Rye, som har boet i Danmark siden 1976 og i Hobro de seneste 18 år. Han er i øvrigt særdeles velbevandret i den lokale historie. - Jeg har studeret udtrykket ”ho”, som går igen flere steder ikke kun i Danmark, men også i England og andre dele af Europa. Jeg mener, ordet stammer fra angelsaksisk. Det kan betyde hæl, og mange steder optræder det i forbindelse med en landtange, der går ud i noget vand. - Så Ho er simpelthen et udtryk for det stykke land, som stikker ud i Mariager Fjord, siger Andy Rye. Ho i England Han gør opmærksom på, at den ældste del af byen i middelalderen og tidligere lå på sådan en jordgange med Mariager Fjord og Vesterfjord på tre sider. Yderst var vadestedet, hvor fjorden kunne krydses på det smalle stykke. Området er i dag bunden af Adelgade ved posthuset og den nuværende å. På et tidspunkt i historien blev der bygget en bro. Andy Rye argumenterer for sin tolkning af ”ho” ved at henvise f.eks. til Ho Bugt og byen Ho ved Esbjerg. Ho er her netop hælen, landtangen ved Blåvand. Det sydvestjyske Ho har i øvrigt også en Hostrup akkurat som Hobro (Hostrup Huse, Hostrupvej o.s.v.) - Ho ved Esbjerg blev i gamle dage stavet Hoo. Og stednavnet Hoo går igen flere steder i f.eks. England. Ordet ses også som Hoh og hogh og betyder på engelsk oprindeligt en landtange formet som en hæl eller støvle og rækker måske ud i havet. I England findes blandt andet halvøen Hoo, forklarer Andy Rye. Historien om Ho, der byggede bro over vadestedet og gav navn til Hobro, har i mange år været betragtet som et sagn med begrænset faktuel indhold.Andre teorier om bynavnet går på, at Ho står for hov, som var et offersted. Altså er Hobro broen ved offerstedet. Endelig har der været fremsat teorien om, at Onsild Å eller Mariager Fjord tidligere hed Ho. Nyeste bud kommer fra Andy Rye: Hobro har fået navnet efter hælen.