Fodbold

Hobro IK tabte sagen mod klubhusbestyrer

Fogedretten har givet Matthew Stagstrup medhold, men fodboldbestyrelsen vil forfølge sagen

HOBRO:Hobro Idræts Klub har tabt første halvleg i sagen mod klubhusbestyrer Matthew Stagstrup. Fogedretten har bestemt, at Matthew Stagstrups kontrakt om ansættelse frem til 30. juni 2007 skal respekteres. Det betyder, at Matthew Stagstrup meget imod fodboldbestyrelsens ledelse nu vender tilbage til sit job som kantinebestyrer i klubhuset. Låsene er igen skiftet ud, og som sådan er der ikke fysiske blokeringer for Matthew Stagstrups adgang til klubhuset. Men selv om fogedretten har talt, er det sidste ord ikke sagt. I fodboldbestyrelsen er man enige om at forfølge sagen. - Derfor har vi indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling onsdag 16. november. Her vil det så vise sig, om vi har medlemmernes opbakning eller ej, siger formanden, autoforhandler Bøje Larsen. Dagsordenen er sat på den måde, at der efter valg af dirigent vil blive givet en orientering om indgåede aftaler - altså omstændighederne omkring ansættelsen af Matthew Stagstrup. Der vil også blive orienteret om de begivenheder, der senere førte til den direkte kollision mellem parterne. Dagsordenens næste punkt er valg af bestyrelsesmedlemmer. Bøje Larsen lægger nemlig ikke skjul på, at det kan blive udgangen på det hele. - Hvis medlemmerne mener, vi i bestyrelsen er forkert på den, ja så må man jo sætte nogle andre ind. Sådan er det, fastslår Bøje Larsen. Han tilføjer, at sagen uanset medlemmernes reaktioner vil køre videre. - Det har vi bestemt i den siddende bestyrelse, og for mig er den blevet en principsag, pointerer Bøje Larsen. Matthew Stagstrup ønsker på sin side ikke at kommentere fogedrettens afgørelse. - Jeg vil dog sige så meget, at jeg savner alle i klubben, og jeg glæder mig meget til at komme tilbage. Jeg vil holde en fest for mne venner i klubben, når der er faldet lidt mere ro over det hele, siger Matthew Stagstrup. Uoverensstemmelserne mellem fodboldbestyrelsen og klubhusbestyreren brød ud i lys lue i foråret. Da blev Matthew Stagstrup sat på porten af den nyvalgte fodboldbestyrelse. Parterne havde forskellig opfattelse af den forventede indsats fra bestyrerens side. Det faldt også bestyrelsen for brystet, at et nyt tv til klubhuset ikke blev købt hos en af klubbens sponsorer, men der hvor det var billigst. Konflikten kulminerede, da bestyrelsen ved en af forårets kampe solgte fadøl på stadion uden om cafeteriet. Det fik Matthew Stagstrup til at melde bestyrelsen til politiet for ulovligt ølsalg, og det blev stoppet ved politiets mellemkomst. Derefter opsagde HIKs bestyrelse kontrakten med Matthew Stagstrup, selv om den ifølge Matghew Stagstrup - og altså fogedretten - er uopsigelig i en to-årig periode.