Hospitaler

Hobro kæmper for sin skanner

Borgmester Jørgen Pontoppidan frygter at fundamentet for Hobro Sygehus udhules hvis ct-skanneren spares væk

HOBRO:Borgmester Jørgen Pontoppidan (V) og de øvrige medlemmer af Hobro Kommunes økonomiudvalg kæmper for Hobro Sygehus' ct-skanner, der er udpeget som sparemål i amtets sparekatalog. De lokale politikere frygter, at det vil udhule fundamentet for Hobro Sygehus, hvis ct-skanneren fjernes. Bekymringerne har de givet udtryk for i et brev, der for nylig er sendt til sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. - Vi frygter, at akutfunktionen på Hobro Sygehus forringes. Hvis du bliver slået ned på gaden i Hobro, er det betryggende, at du kan blive undersøgt med det samme på det lokale sygehus. Og når det drejer sig om alvorlig sygdom, er det rart at vide, at der kun er fem kilometer til sygehuset, ikke 50 kilometer. Tid kan jo redde menneskeliv, siger borgmester Jørgen Pontoppidan med henvisning til, at lokale patienter skal transporteres til Aalborg, hvis ct-skanneren i Hobro tages ud af drift. Også skanneren på Farsø Sygehus skal tages ud af drift ifølge embedsmændenes spareforslag. Økonomiudvalget i Hobro finder det "stærkt bekymrende", at ct-skanneren på Hobro Sygehus er nævnt som muligt sparemål i amtets sparekatalog. "Vi har forstået, at 90-95 procent af sygehuse med akutfunktion har ct-skanner, og en fjernelse af ct-skanneren vil udhule fundamentet for Hobro/Terndrup Sygehus i fremtiden", skriver de lokale politikere. De peger også på, at der fra årsskiftet 2003/2004 sker nogle ændringer i de nordjyske sygehuses organisation, bl. a. inden for radiologien, der bør gøre det mere hensigtsmæssigt at bruge ct-skannere, der står decentralt i det nordjyske sygehusvæsen. - Det forekommer, at sparekataloget ikke har taget højde for organisationsændringen pr. 1.1. 2004, ligesom kataloget heller ikke har taget højde for, at 600-800 patienter fra Hobro/Terndrup Sygehus skal skannes andres stedet, med hvad det indebærer af transport, personalebelastning, forsinkelse i behandlingen mv., hedder det i brevet fra Hobro. Jørgen Pontoppidan og kommunaldirektør Kim Kristensen, der underskriver brevet, beder sundhedsudvalget om ikke at fjerne ct-skanneren og i stedet "lægge vægt på intentionen i sygehusplanen om et så decentralt sygehusvæsen som muligt med akutfunktion i Himmerland. Dette vil være en fordel for både Himmerland og Nordjyllands Amt som helhed". De lokale politikere vender sig også imod tanken om at nedlægge sygehusets afdeling M3 i Terndrup og delvis overføre den til Hobro Sygehus. Hobro-politikerne har forstået, at Terndrup er særdeles velindrettet til sit formål, og at der fuldt ud er brug for den nuværende kapacitet i Hobro. Økonomiudvalget havde indbudt de to lokale amtspolitikere Niels Kr. Kirketerp (V) og Henrik Ringbæk Madsen (S) til det møde, hvor amtets sparekatalog blev drøftet. Ringbæk Madsen siger til NORDJYSKE, at han lovede økonomiudvalget at nævne Hobros bekymring på en konference i august, hvor amtsrådet skal drøfte samtlige besparelsesforslag i kataloget. - Jeg vil argumentere for, at Hobro skal beholde sin skanner. Uden en skanner vil Hobro Sygehus være mindre langtidsholdbart. Hvis der kommer yderligere koncentrationer af sygehusvæsenet, vil der på sigt være en risiko for, at Hobro Sygehus kunne komme i farezonen. En skanner hører til det udstyr, man forventer på et moderne sygehus, siger Ringbæk Madsen.