Lokalpolitik

Hobro klar til mere fornyelse

Kommunen vil poste knap 12 millioner kroner i midtbyen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Po­li­ti­tor­vet og Adel­ga­de er ¿ud­fly­den­de og un­der­lig ude­fi­ne­ret og in­vi­te­rer slet ikke ind til byen og by­ens liv, og by­de­lens an­dre plad­ser mang­ler be­arbejd­ning og fi­nish.¿ Der mang­ler be­stemt ikke selv­er­ken­del­se i an­søg­nin­gen til So­ci­al­mi­nis­te­ri­et.ar­kiv­fo­to: tor­ben hansen

HOBRO:Næppe er en omgang byfornyelse afsluttet i Skibsgade-kvarteret, før en ny og større del af Hobro tages under kærlig behandling. Det er i hvert fald hensigten i teknik- og miljøudvalget, hvor man netop har blåstemplet en ansøgning om statsstøtte til en ny runde byfornyelse i Hobros midtby. I ansøgningen hedder det blandt andet: Uheldig pep-op forsøg ¿Mange forretninger bærer præg af uheldige forsøg på at peppe facaderne op på en for bygningerne uheldig måde.¿ ¿Meget nedslidte bygninger med tilhørende nedslidte udenomsarealer.¿ ¿Især de unge har behov for et sted, hvor ungdomskulturen kan få lov at udfolde sig.¿ Nok at tage fat på Og teknik- og miljøudvalgets holdning er da også, at der er nok at tage fat på. - Hobro midtby trænger i den grad til et løft. Jeg tror, alle vil bifalde, at man går i gang i den sydlige del af midtbyen, altså syd for Skibsgade, siger Preben Christensen med henvisning til det netop afsluttede projekt. Kommunen håber i denne omgang på 3,9 millioner kroner fra staten og agter selv at bidrage med 7,8 millioner kroner over de næste fem år. Byfornyelse har tidligere været administreret af Boligministeriet, men er nu samlet i Socialministeriet, og finansieringen er gjort mere gennemskuelig. Tidligere fik nogle projekter 50 procents tilskud, andre kun 20. Nu yder staten i alle tilfælde en tredjedel af den totale udgift. Men ellers er der ikke ændret på loven, og det betyder blandt andet, at borgerne skal inddrages aktivt i idefasen og planlægningen. Afsmitning på private Blandt ideerne er altså et aktivitetshus med plads til de unge. Det anslås at lægge beslag på 4,2 millioner kroner af den samlede pulje. Preben Christensen anfører, at knap 12 millioner kroner ikke i sig selv redder bymidten, men regner med, at langt større beløb kommer i spil, når private træder i kommunens fodspor. - Og det er jeg sikker på, de vil. Det har vi set i forløbet med Skibsgade, og jeg tror, det virker stimulerende på lysten til at gøre noget ved forfaldne og nedslidte ejendomme, når kommunen viser vejen og går forrest ved at renovere stræder og bygninger, siger han. Inden kommunen går forrest, skal ansøgningen godkendes af økonomiudvalg og byråd.