EMNER

Hobro overvejer reklameskure

Kommunen kan få 11 nye læskure næsten gratis, hvis firma får lov at sælge reklameskilte på skure og tavler

HOBRO:11 nye moderne læskure kan blive til glæde for ventende buspassagerer. Til gengæld vil mængden af reklameskilte blomstre i bybilledet. De to forhold står over for hinanden, når teknisk udvalg i den kommende tid overvejer et tilbud fra firmaet Clear Channel Danmark A/S. Selskabet vil sætte op til 11 buslæskærme op i byen sammen med tre byinformationsanlæg. Prisen er, at firmaet må sælge reklameplads på skærme og tavler og på den måde tjene pengene hjem igen. Teknisk udvalg har haft den første drøftelse uden på nogen måde at tage endelig stilling i sagen. - Det er en meget principiel sag. I første omgang vil vi dog have undersøgt betingelserne nærmere, siger teknisk udvalgs formand Preben Christensen (S). Blandt andet skal man finde ud af, hvad det kan koste kommunen i form af flytning af kabler, etablering af el og eventuelt opkøb af arealer, hvor læskurene skal stå. - For nyligt kørte jeg gennem Skive, hvor man har lignende reklameskure. Nogle steder virker de ret voldsomme. Omvendt vil jeg ikke stille mig i vejen, hvis byen kan få nogle meget fine læskure til glæde for borgerne, siger Preben Christensen. Han ser dog et problem i, at kommunen nok må acceptere, at den ikke får indflydelse på typen af reklamer og derfor f.eks. ikke kan forhindre reklamer for tobak og spiritus. Skilteskov Det konservative medlem af teknisk udvalg, Preben Jensen, slår en endnu mere betænkelig tone an. - Jeg er skeptisk. IHobro har vi altid haft den holdning, at byen ikke skal ligne en skilteskov. Vi skal passe på med, at vi ikke klistrer byen til med reklamer. Derfor er jeg ikke begejstret, men døren står åben for en dialog, for jeg kan da også godt se noget fornuftigt i tilbuddet, siger Preben Jensen. Venstres næstformand i teknisk udvalg, Kim Laursen, er derimod uforbeholden positiv. - Det er et rigtigt godt tilbud. Kommunen får nogle flotte buslæskure, og vi får placeret skure på steder, hvor der i dag burde være nogen. F.eks. ved ældreboligerne ved Fortunaparken og ved nogle af skolerne. Oven i får vi byinformationstavler, hvor vi kan give oplysninger til f.eks. turister. Så alt i alt kan jeg sagtens leve med, at der kommer nogle reklameskilte op i bybilledet, siger Kim Laursen.