Energi

Hobro-udspil: Overflødig el skal drive brintby

Billig overskudsstrøm skal splitte vand til ilt og brint

HOBRO:Til sommer næste år spiller Hobro et stærkt kort i sine bestræbelser på at blive hele Danmarks brintby nummer et. Det sker, når Center for Materiale og Energiteknologi, Cemtec, indleder fremstilling af brint på basis af vand og billig overskudsstrøm fra vindmøller. Netop denne proces, elektrolyse, har i årevis været nævnt som løsning på problemet med den såkaldte overløbsstrøm, der opstår, når vejrguderne presser landets store bestand af vindmøller op på fuld ydelse. Med en brintproduktion lagrer man reelt vindenergien i stedet for som hidtil at sælge strømmen billigt til udlandet. Nu gør Hobro altså noget ved den sag. - Ved at producere i perioder, hvor strømmen er rigelig og strømmen derfor billig, vil vi kunne levere til en rimelig pris, siger centerleder Mikael Kau. Samtidig forventer centret at få refunderet de afgifter, som elektricitet er pålagt. Med til at gøre brinten fra Hobro konkurrencedygtig er, at det skal bruges af lokale industrivirksomheder. Levering per rør - Der er god ræson i at fremstilling og forbrug af brint foregår tæt på hinanden, fordi man derved kan levere via en rørledning frem for trykflasker. Dels sparer man transport på landevejen, dels behøver man langtfra i samme grad som med flasker komprimere brinten, siger Mikael Kau og tilføjer, at komprimering op til de 200 bar, der bruges ved flaskeløsningen, koster en betydelig mængde energi og dermed penge. Med brint til en konkurrencedygtig pris leveret direkte satser man på at skabe et nyt industriområde baseret på brint også kaldet hydrogren. Samtidig indgår det i planen at skabe i miljø for iværksættere inden for brint- og brændselsceller. Sidstnævnte gør det muligt at fremstille elektricitet på basis af brint. Brint afløser batteri Den første betydelige aftager af Cemtec’s brint er i hus. Det drejer sig om Sintex, et datterselskab af Grundfoss, der bruger betydelige mængder brint som led i virksomhedens specielle produktion af metalemner på basis af me-tal i pulverform. I den sammenhæng er det hensigten af udvikle en brintdrevet bil. Udgangspunktet for det projekt er som tidligere omtalt i NORDJYSKE elbilen Kewet’en, der i sin tid blev udviklet i Hadsund, men som i dag fremstilles i Norge. - Projektet, der foregår i samarbejde med brintforskerne på Aalborg Universitet handler groft sagt om at udskifte bilens batteri med en brinttank og brændselcelle, siger han. Som en understregning af ambitionen om at skabe landets stærkeste videns-, udviklings- og industricenter inden for brintteknologi er det overordnede projekt døbt ”Hydrogen Valley” . Som led i lanceringen af navnet bliver der 10. oktober i Hobro holdt en virksomhedskonference om hydrogenteknologi, herunder de tiltag der er i gang i Hydrogen Valley.