Lokalpolitik

Høj deltagelse i undersøgelse om livet i landdistriktet

Mindst 67 procent har deltaget, nødvendigt med indsats, hvis det ikke skal ende i valgtaler, mener landsbyformand

AALBORG:Kommunens borgere ude i landdistrikterne har tilsyneladende stor lyst til at spille en aktiv rolle i udformningen af en kommende landdistriktspolitik. Der bor 70.000 mennesker i landdistriktet i Aalborg Kommune, og 2000 tilfældigt udvalgte borgere over 13 år, der bor i landdistriktet, har fået et spørgeskema. - Vi har fået de sidste svar herind i dag, så jeg har ikke det endelige tal, men mindst 67 procent har svaret, og det er en rigtig flot svarprocent på sådan en spørgeskemaundersøgelse, siger rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling, Thomas Kastrup-Larsen (S). Den høje svarprocent betyder, at man helt sikkert kan bruge spørgeskemaundersøgelsen, som Jysk Analyse står for, til noget. - Der skulle gerne være 1000 besvarelser, og vi er oppe på over 1400 besparelser, så det er helt sikkert noget, vi kan bruge. Det her er super flot, siger Thomas Kastrup-Larsen. Til sammenligning deltog omkring 50 procent i den såkaldte HEPRO-undersøgelse i Aalborg, som amtet stod for. Her blev der sendt 2200 spørgeskemaer ud i kommunen. Thomas Kastrup-Larsen er ikke bange for, at kommunen i disse KRAM-tider kører folk trætte i spørgeskemaer. - Det kræver tid, når vi spørger folk om ting, men det er jo også et spørgsmål om, at vi skal inddrage borgerne. Svarene skal nu bearbejdes og bruges til inspiration til en ny landdistriktspolitik. Spørgeskemaet har indeholdt spørgsmål om temaer, som borgerne i landdistriktet på syv dialogmøder selv har ment var vigtige at få svar på. Op på mærkerne Formanden for landsbysammenslutningen LINK, Holger Elberg, mener, at en svarprocent på 67 er flot. - Jeg tror, at det handler om, at herude har jeg og andre sagt, at vi må altså op på mærkerne, så det ikke ender i valg og skåltaler. Han ser frem til at få en landdistriktspolitik. - Jeg håber, at vi får opfyldt ønsket om, at det bliver endnu bedre at bo på landet, siger Holger Elberg. Han håber bl.a. på, at der bliver bedre bosætnings- og pasningsmuligheder på landet. Indtil videre har politikerne i byrådet dog ikke imponeret Holger Elberg efter, at de har skåret dybt i åbningstiden på borgerservicecentrene i Gandrup, Nibe og Storvorde, ligesom de vil lukke tre plejehjemskøkkener på landet. - Det er skidt, som det går nu, siger Holger Elberg. Inden den færdige landdistriktspolitik ligger klar, skal der i april gennemføres endnu en række dialogmøder med udgangspunkt i kommunens forskellige lokalområder. I maj skrives et udkast til landdistriktspolitikken, som sendes i høring og diskuteres på et stort borgermøde. Endelig er det planen, at landdistriktspolitikken vedtages på sidste byrådsmøde inden sommerferien.