Høj elpris kan koste industrijob i Aalborg

En tjekkisk elpris, der ligger knap 40 procent under den danske, får Aalborg-koncernen Fibertex alvorligt til at overveje at placere en ny produktion i Tjekkiet frem for ved koncernens danske hovedsæde.

Falder afgørelsen, som bestyrelsen træffer sidst i indeværende måned, ud til fordel for Tjekkiet, vil Nordjylland direkte gå glip af 50 industriarbejdspladser. Hertil kommer job hos underleverandører samt beskæftigelsen i forbindelse med selve byggeriet. Direktøren foretrækker Aalborg - Personligt foretrækker jeg en dansk løsning, og det gælder bestemt også bestyrelsen, fordi det er her vi har ekspertisen til den form for produktion, der er tale om, men omvendt er vi også tvunget til at se på økonomien, og på det punkt spiller elprisen altså en meget betydelig rolle, siger virksomhedens adm. direktør, Knud Wæde Hansen. I løbet af i år stiger elprisen for Fibertex i Aalborg til godt 61 øre pr kWh. I Tjekkiet koster en kWh 38 øre. Samlet betyder den danske merpris en ekstra omkostning for koncernen på 13-15 millioner kroner årligt. Etableres den nye fabrik i Danmark, stiger det tal til 20 millioner kroner. - Og uanset, hvad vi måtte føle i forhold til Aalborg, er det et tal, vi seriøst må forholde os til. På langt sigt er situationen ødelæggende for vores drift i Aalborg, siger Knud Wæde Hansen, der gennem flere år har lagt pres på politikerne for at få lettet afgiftstrykket på virksomheden. Blandt andet har Fibertex presset på for at komme på den såkaldte procesliste, hvilket ville fritage virksomheden for en væsentlig del af CO2-afgiften og give en årlig besparelse på mellem tre og seks millioner kroner. - Men man har fra skatteministeriets side ikke vist forståelse for vores argumenter, siger Fibertex-direktøren, der tilføjer, at diskussionen med skattevæsenet har stået på gennem mere end to år. Af flere svar fra ministeriets side fremgår det, at en eventuel fritagelse for CO2-afgift for Fibertex er koblet sammen med en igangværende revision af hele afgiftsystemet. Og at en eventuel særskilt behandling af Fibertex ikke kan finde sted af hensyn til EU's konkurrenceregler. - Ministeriets svar er rent blålys - Men det svar er jo et rent blålys. Udvalget, der kun har en repræsentant fra industrien, vil først aflægge en foreløbig rapport i 2008, og det er altså for længe at vente. De aftaler, vi har truffet med kunder, tvinger os til at handle nu, siger direktøren, der afviser, at der er tale om et forsøg på at true sig til lempeligere vilkår. - Vi er imidlertid nødt til at indrette os i forhold til den virkelighed, som den internationale konkurrence byder os, og det er vel kun rimeligt, at vi gør det klart for de folkevalgte, hvilke konsekvenser deres politik har, siger Knud Wæde Hansen, der påpeger, at der for staten vil være god økonomi i at få Fibertex på proceslisten. - De provenu, som man derved går glip af, ligger væsentligt under den gevinst, man vil opnå i form af nye arbejdspladser, siger han Wæde hansen, der står uforstående overfor argumentet om EU's interesse i sagen. - Der er jo tale om en dansk særskat, som EU ingen indflydelse har haft på. Så hvorfor i det hele taget blande EU ind i den sag, spørger han.