Skolelukninger

Høj faglighed og god trivsel på lille skole

LÆSERBREV

SKOLER:Skolestrukturdebatten i Mariagerfjord kommune har allerede budt på mange overraskelser, meningsudvekslinger og diskussioner. Vi vil gerne bidrage til debatten efter embedmands-planen om fremtidig struktur og dermed skolelukninger, blev rullet ud i NORDJYSKE 23. august. Derudaf kunne vi meget overraskende læse at elever fra Vebbestrup skoledistrikt skulle overflyttes til Astrup skole. Allerede her hopper kæden af! Det er fuldstændig urealistisk at tro forældre i stor stil vil sende deres børn i den retning af kommunen, alene af afstandsmæssige og geografiske årsager. Uden at kritisere Astrup skole i øvrigt springer det os også i øjnene, at skolen mangler faglokaler i sløjd og hjemmekundskab. Vebbestrup skole byder på gode faglokaler i begge fag. Et stærkt lokalt engagement omkring Doense/Vebbestrup betød at vi for to år siden kunne indvi et flunkende nyt Multiforum. En hal der betyder at alle elever på Vebbestrup skole nu har alle deres idrætstimer under de bedste forudsætninger. Det motiverer børnene til at lege, spille og være aktive, sådan som der fra samfundsside i høj grad er fokus på for at mindske antallet af overvægtige børn. Aktivitet, sundhed og trivsel er i det hele taget et indsatsområde på Vebbestrup skole. Skolen råder over en velfungerende frugt- og madordning, hvor rigtig mange børn hver dag køber frugt og lune retter. Udbudet af udskåren frugt overbeviser dog nok ikke nogen politiker om at Vebbestrup skole skal bevares. Til gengæld synes vi, det er værd at bemærke, vores pris på en gennemsnitselev ligger i en mellemgruppe, der også indeholder den største skole, Hadsund. Dækningsgraden ligger flot på 94 procent for vores distrikt. Det skyldes blandt andet at skolen jævnligt modtager elever uden for skoledistriktet, som vælger skolen på baggrund af fagligheden og den gode trivsel. Vebbestrup skole er en skole der bygger på stor faglighed, åbenhed og dialog. Det mærker man i et høj grad som forælder gennem et godt skole/hjem samarbejde og den tryghed, hvormed børnene gebærder sig i skolemiljøet. Og er et godt socialt miljø i virkeligheden ikke det vi allermest ønsker for vores børn? Skolen deltager som alle andre i de nationale tests. Resultatet af disse giver grund til tilfredshed også med det faglige niveau. Sidste års 6. klasse placerede sig over middel i matematik. Der afholdes læse- og staveprøver på alle klassetrin hvert år. Også her ligger niveauet fint på middel eller lidt over. Skolen har ingen ubesatte stillinger og der er dækket ind med linjefagsuddannede lærere på alle klassetrin. Antallet af ansøgninger til stillinger har de seneste år typisk ligget på 30-50. Som medlemmer af skolebestyrelsen får vi i høj grad indtrykket af en velfungerende lærer/pædagogstab, som alle arbejder for at skabe skolen i verdensklasse til gavn for børn, forældre og hele samfundet. Vi er åbne overfor udvidet samarbejde med børnehaven Solstrålen eller oprettelsen af en decideret landsbyordning. Vi ser det også som en mulighed, at etablere spiregruppe for førskolebørnene. Opblødning af eller egentlig ændring af skoledistriktsgrænser kunne også være en mulighed. Vi indgår gerne mere formelt samarbejde med en overbygningsskole.