Høj prioritet på sundhed og landdistrikter

BUDGET:Aalborg sektionens redaktør Elsebeth Dissing stiller spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt, at oprette den nye Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig udvikling (SBU). Der kun et svar. Nemlig, at det afhænger af hvor højt man prioriterer de opgaver som (SBU) skal løse. De opgaver som SBU skal løse, er af allerstørste vigtighed for Kommunen i fremtiden. Sundhedsområdet kommer til at stå meget centralt, dels fordi folkesundheden er under pres i Danmark og dels fordi Kommunerne fra 1. januar skal betale en regning hver gang en borger går til lægen eller bliver indlagt på sygehuset. Manglende investeringer i folkesundheden vil med andre ord komme tilbage til kommunen, i form af kraftigt stigende udgifter til sundhedsvæsnet. Vi har ikke råd til ikke, at investere i folkesundheden. Det samme gælder landdistriktspolitikken. Det er af allerstørste vigtighed at vi får bundet den nye Kommune ordentligt sammen. Med placeringen i SBU får landdistriktspolitikken, en meget fremtrædende og central placering. Overordnet set, skal SBU forsøge at skabe bedre sammenhæng i de ting vi gør i Aalborg Kommune indenfor sundhedsområdet, landdistriktspolitikken og en lang række andre opgaver. Min påstand er, at vi får bedre resultater og mere for pengene ved at placere de ovennævnte nye opgaver i en lille og effektiv forvaltning, som skal koordinere og fastlægge politikker i alle kommunens forvaltninger, i stedet for at gøre dem til biting i en af de store eksisterende forvaltninger. Desuden vil opgaverne ikke kunne løses gratis ved, at blive flyttet til de andre forvaltninger. Personalet og driftsmidlerne skal jo flyttes ud med opgaverne. I bund og grund handler Elsebeth Dissings spørgsmål vedr. SBU om, hvorvidt vi har effektiviseret administrationen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Her kan jeg berolige hende med, at vi i 2007 sparer 37,5 mio. og sammenlagt yderligere 37,5 mio. i 2008 og 2009. Det er altid nemt at pege på noget nyt, som noget man skal stille spørgsmålstegn ved. Jeg kan forsikre Elsebeth Dissing om, at SBU er oprettet fordi den vurderes at være bedst at løse de opgaver der ligger i forvaltningen, ikke for at skabe unødig administration.