Lokalpolitik

Høj søgang om fiskefarm

Konservative foreslog afgørelsen udsat, men blev nedstemt. Stort flertal sagde ja til fiskefarm trods skarp kritik.

Viceborgmester Jens Broen (K) kan godt lide forslaget om den såkaldte fiskefarm ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, men han bad alligevel byrådet om at udsætte behandlingen af den lokalplan, der skal gøre det hele muligt. Af hensyn til miljøet. Alle i byrådet talte pænt om den erhvervsmæssige tanke bag at opdrætte godt 3200 tons ørreder på et saltvandsdambrug på land ved Nordsømuseet. Vandene skiltes - også i bogstaveligste forstand - når talen faldt på det miljømæssige aspekt. - Hvis den nye fiskefarm kommer til at udlede 111 tons kvælstof, så kan den komme til at sætte prop i udledningen fra andre erhverv, fordi den bruger en stor del af den miljøkvote kommunen i fremtiden kan få tildelt. Det vil betyde, at andre erhverv måske skal til at betale ekstra for at få renset deres spildevand, sagde Jens Broen. - Lad os dog vente på, at Miljøministeriet melder ud, hvad de fremtidige vandplaner kommer til at rumme af begrænsninger. Vandplanerne skulle efter sigende blive offentliggjort fredag 3. april. Jeg mener, at vi bør vente med at afgøre sagen til senere i april. SF tilsluttede sig straks det konservative forslag, hvilket også Socialdemokraterne, Thomas Mark (R) og løsgænger Jens Chr. Larsen gjorde. Venstre, Lokallisten og løsgænger Henrik Guldsø Nielsen stemte dog forslaget ned. Venstres Per Harfeld nær ingen betænkeligheder. - Vi har fået lavet en VVM-redegørelse, der klart siger, at havet kan klare den fremtidige udledning. Vi skal naturligvis have en miljøforsvarlig udledning fra fiskefarmen, sagde Per Harfeld. SFs Jørgen Bing kritiserede VVM-redegørelsen, som han ikke fæster lid til. Han henholdt sig i stedet til et EU - direktiv, som forlanger bedre vandkvalitet inden 2015. - Erhvervsmæssigt er det et fint projekt, men kæden hopper altså af, når vi taler om miljøet. Anlægget vil komme til at udlede hvad der svarer til den urensede gylle fra 38.000 svin eller beregnet på en anden måde: udledningen fra fiskefarmen svarer til den tidligere samlede udledning fra hele Hirtshals by, sagde Jørgen Bing. Knud Rødbro fra Lokallisten afviste at udsætte beslutningen. - Vi har hårdt brug for forskning i fremtidige fødevarer, som vi stigende grad skal hente fra havet. Der bliver ingen problemer med dette anlæg, som vi sagtens kan styre, sagde Knud Rødbro. Thomas Mark (R) medgav, at man altid ville kunne styre - dvs. begrænse - udledningen. - Men det vil altid være problematisk at "køre baglæns", når vi en gang har givet tilladelsen til anlægget, sagde Thomas Mark. Løsgænger Jens Chr. Larsen påpegede, at Hjørring Kommune ikke skal regne med at få en miljømæssig særordning, hvis Folketinget i fremtiden beslutter at indføre miljøkvoter. - Fiskefarmens store udledning vil derfor kunne sætte udviklingen i stå andre steder i kommunen, lød det fra Jens Chr. Larsen. Da det konservative ændringsforslag blev stemt ned, kom det oprindelige forslag til afstemning. Her stemte SF, Thomas Mark (R), konservative og Jens Chr. Larsen imod. Alle andre for.