Stofmisbrug

Højbjerg samler handsken op

Vejen til et interview med Nordjyllands kommende politidirektør går via den hollandske hovedstad Amsterdam til Haag, hvor Europols hovedkvarter ligger. Bygningen, der både har været kloster og tjent som Gestapos hovedkvarter under Anden Verdenskrig, er godt beskyttet mod uvedkommende gæster og nysgerrige øjne, for inde bag de lyngplantebevoksede mure sidder repræsentanter for alle 25 EU-lande, samarbejdspartnere som det amerikanske FBI, efterretningstjenester og andre samarbejdslande. Her analyserer og planlægger de, hvordan vi bekæmper grænseoverskridende kriminalitet, og alvorlige emner som kvindehandel, narkotikakriminalitet, menneskesmugling, terror og våbenhandel er på dagsordenen. Først, når man har fået grønt lys fra vagten ved porten og passeret en metaldetektor, får man adgang til bygningens indre. På væggen i hall’en hænger en række blanke messingskilte med navne på Europols forhenværende vicedirektører. Nederst i rækken er der en tom plads på væggen, men ikke ret meget længere. Om kort tid bliver pladsen besat af et skilt med navnet Jens Henrik Højbjerg. Det sker, når den tidligere vicepolitimester på Grønland og chef for Rigspolitiets afdeling A siger farvel efter tre år i Haag og vender næsen hjemad mod nye udfordringer som Nordjyllands nye politidirektør. - Selvfølgelig er det vemodigt, for jeg er rigtig glad for mit job her i Haag. Men jeg kunne ikke stå for den fristelse, det var at komme hjem og være med til at udvikle den nye politikredsreform, siger Jens Henrik Højbjerg, da han har budt velkommen i kontoret i Europols indre. Hjem til Jylland Jens Henrik Højbjerg ville rigtig gerne have stillingen som politidirektør i Nordjylland. Så meget, at han allerede i januar bad de europæiske justits- og indenrigsministre om lov til at blive løst fra sin stilling som vicedirektør i Europol, så han havde frie hænder til at lægge billet ind på posten i Nordjylland. - Den nye politikredsreform er bare så god. Jeg er helt sikker på, at den vil komme både kredsene, politiet, de ansatte og anklagemyndigheden til gavn. Men også den danske befolkning selvfølgelig, for det er det, det hele handler om. Og derfor vil jeg utroligt gerne være med til at præge udviklingen og bidrage til, at det her bliver rigtig godt. Det er min hovedmotivation, fortæller Jens Henrik Højbjerg. Han er født i Randers og kender Nordjylland fra mange sommerferier som barn, hvor turen gik til farens fødeegn. Minderne fra dengang spillede også en rolle, da Jens Henrik Højbjerg og hans kone Karin skulle træffe beslutningen. - Jeg er kommet meget i Vendsyssel som dreng og holder meget af vendelboerne. Jeg kan godt lide området og Aalborg. Siden jeg forlod Århus Universitet i 1982 har jeg været meget væk fra Jylland, og jeg syntes, det kunne være sjovt at komme tilbage til mine rødder – uden at det skal lyde alt for patetisk, siger han. Det kriminelle Europa Årene i Haag har givet Jens Henrik Højbjerg et sikkert blik for den grænseoverskridende, internationale kriminalitet i Europa. - De senere år har den organiserede kriminalitet udviklet sig til at blive mere professionel og gennemtænkt. Vi kan se, at man organiserer sig anderledes end i gamle dage, hvor vi mest så det typiske hierarki med en mafiaorganisation med en let identificerbar topmand, fortæller han. Sådan er det ikke længere. - I dag arbejder de kriminelle meget netværksbaseret. De er blevet bedre til at samarbejde med hinanden, og selvom det lykkes politiet at afsløre et led, så kan de kriminelle bare sætte nogle nye folk ind. Man kan sige, at det er det samme, der driver kriminaliteten, som det, der driver det rigtige erhvervsliv: udbud, efterspørgsel og selvfølgelig profit. Man vil tjene penge, og man er blevet meget tilpasningsdygtige, forklarer Jens Henrik Højbjerg. De kriminelle udnytter til fulde, at det i dag er billigt at rejse, og at man så nemt som ingenting kan skifte mobiltelefon og kommunikere på nettet. - Derfor er det også utrolig vigtigt, at der findes en institution som Europol, som kan give det overblik, som et land og en politistyrke ikke har mulighed for at skabe selv, siger Jens Henrik Højbjerg og nævner udvidelsen af EU mod øst som et eksempel. - Mange frygtede, at Øst-udvidelsen og de nye, åbne grænser ville blive et kæmpe problem, men de kriminelle var der i forvejen. Nu har vi i stedet fået mulighed for at arbejde tættere sammen, og vi forstår hinanden bedre. De nye EU-lande er villige til at dele oplysninger og bidrage, for de ved godt, at hvis man giver noget, så får man også, fortæller han. Kriminalitetens kort Jens Henrik Højbjerg har blandt andet været med til at lave Europols første overordnede trusselsvurdering for hele Europa. I den fremgår det, at den internationale kriminalitet ændrer karakter efter hvor i verdensdelen, man befinder sig. - Hvis vi starter i Spanien og Portugal, så har de meget tætte forbindelser til Sydamerika. Det betyder, at de har mange problemer med at være transitland for kokainsmugling. De ligger også tæt på Marokko, hvor en stor del af hashproduktionen foregår. Det betyder, at utroligt mange kriminelle har slået sig ned i Spanien, fordi der er et lukrativt marked – og et godt klima. Det er jo noget, alle kan lide, fortæller Jens Henrik Højbjerg. Den internationale kriminalitet i Sydøsteuropa er derimod domineret af albanske bander og kriminelle netværk fra Balkan. - Albanerne er blevet stærkere og stærkere. Det er heroinsmugling og handel med kvinder, hvor de er meget aktive. Den albanske kriminalitet er vidtrækkende, og meget af den heroin man har fået i Danmark i efterhånden har i mange år været styret af albansk organiseret kriminalitet, siger han. Landene i Østersø-området – og dermed også Danmark – døjer især med organiseret kriminalitet fra de baltiske lande og Polen. - I Danmark har vi for eksempel haft besøg af polske rambuktyve og røverbander fra Estland, fortæller Jens Henrik Højbjerg. Narko i Nordjylland Generelt er Danmark dog et ganske fredeligt land sammenlignet med de fleste andre områder i Europa, understreger den kommende politidirektør. Men også i Nordjylland giver den internationale kriminalitet problemer, fortæller han. - Nordjylland er et transitområde til Norge og Sverige i forhold til menneskesmugling og smugling af narkotika, spiritus og cigaretter. Det er ikke tilfældigt, at den største danske sag om amfetamin foregik i Frederikshavn, fortæller Jens Henrik Højbjerg. Derfor kommer det brede, internationale samarbejde til fortsat at fylde meget, når han tiltræder stillingen som politidirektør i Nordjylland. - Vi har blandt andet et fantastisk samarbejde med de andre nordiske lande. Det er helt unikt og noget, man skal blive ved med at lægge vægt på og værne om, siger han. Men også samarbejde i lokalområdet er altafgørende, mener Jens Henrik Højbjerg. - Det er utroligt vigtigt at holde den utryghedsskabende kriminalitet som indbrud, vold og hærværk så langt nede som muligt, så borgerne kan føle sig trygge. Men den store udfordring er, at man skal have en helhedsorienteret indfaldsvinkel til løsningen af problemerne, siger han og fortsætter: - Det betyder, at der i et område som Nordjylland skal skabes et tæt samarbejde med kommunerne – og der er et rigtig fint fundament at bygge på – og få lavet en god plan for lokalområdet. Kriminalitetsbekæmpelse og forebyggelse kræver en indsats fra alle. I skolen, fritidshjem, sportsklubber, sundhedssektoren og så videre. Det fungerer bedst, når alle ved, hvad der er deres opgave. Satser på sammenhold Den største udfordring og glæde ved arbejdet i Europol har været at få vidt forskellige folk til at arbejde tæt sammen, fortæller Jens Henrik Højbjerg. - Det er min erfaring gennem et langt, professionelt liv, at man kommer længst ved at lægge kræfterne sammen. Det er også meget vigtigt, at der er ressourcer til driften i det daglige, men også når der sker noget uventet. At man kan sætte ind med det samme og ikke sidde og vende og dreje hver eneste mandskabstime, siger han. Han ser frem til at besøge alle de nuværende kredse i Nordjylland og lære sine nye kolleger at kende. - Jeg kan godt lide at have et nært forhold til mine kolleger. Jeg interesserer mig for dem. Man skal vide, hvad der rører sig i organisationen, for der er så meget viden og talent rundt omkring, som man kun kan få øje på, hvis man selv gør sig den ulejlighed at komme ud og se, hvad folk laver, hvad der rører sig og hvilke problemer, man slås med, siger Jens Henrik Højbjerg. Om få uger er ventetiden slut. Så siger Nordjyllands nye politidirektør farvel til Haag og tager til Aalborg for at finde familiens nye hjem. - Det kan ikke undgå at blive godt, hvis bare vi gør tingene rigtigt. Og det er det, jeg skal være med til, siger Jens Henrik Højbjerg.