Højde på hotelbyggeri bekymrer

HOBRO:To foreninger i Hobro har gjort indsigelse mod et lokalplanforslag, der skal bane vej for hotelbyggeri på Amerikavej 48 i det tidligere Solgavehjem. Foreningen for Bedre Bymiljø (BB) og Naturfredningsforeningens lokalkomité (DN) hilser det velkommen, at der bygges hotel i de naturskønne omgivelser, men betoner, at det ikke skal være hotellet, der dominerer skoven, men omvendt. Højden på bygningerne bekymrer både DNog BB. Tre etager med maksimal højde på 11 meter for udbygningen af Solgavehjemmet og 8,5 meter for en senere etape af rækkehuse forekommer DN ”alt for bastant på den smukke naturgrund, og uden den nødvendige respekt for at bygninger og omgivelser bør danne et harmonisk hele”. Skovbrynet langs hotellets østside bør bevares, og det er efter foreningernes mening unødvendigt, at vejen udlægges med en bredde på seks meter. - Set i dette perspektiv bekymrer det os stærkt, at en væsentlig del af den omtalte skovvej allerede i begyndelsen af august er blevet påført et kraftigt lag af store murbrokker, asfaltklumper og andet fyld, som ændrer skovvejen til ukendelighed og skæmmer skoven groft, skriver DN i sine bemærkninger til lokalplanforslaget. DN opfordrer i øvrigt Hobro Kommune til at bidrage til et positivt helhedsindtryk af det kommende hotel ved at opstille en smukkere vejbelysning end den nuværende. Lokalplanforslaget og indsigelserne mod det bliver en sag for Hobro Byråd på oktober-mødet.