Højde på hotelbyggeri bekymrer

To foreninger i Hobro har gjort indsigelse mod et lokalplanforslag, der skal bane vej for hotelbyggeri på Amerikavej 48 i det tidligere Solgavehjem. Foreningen for Bedre Bymiljø (BB) og Naturfredningsforeningens lokalkomité (DN) hilser det velkomment, at der bygges hotel i de naturskønne omgivelser, men betoner, at det ikke skal være hotellet, der dominerer skoven, men omvendt. Højden på bygningerne bekymrer både DN og BB. Tre etager med maksimal højde på 11 meter for udbygningen af Solgavehjemmet og 8,5 meter for en senere etape af rækkehuse forekommer DN "alt for bastant på den smukke naturgrund, og uden den nødvendige respekt for at bygninger og omgivelser bør danne et harmonisk hele". Lokalplanforslaget og indsigelserne mod det bliver en sag for Hobro Byråd på oktober-mødet.