Lokalpolitik

Høje ambitioner i en sparetid

Borgmesteren forsvarer, at kommunen bevilger penge til erhverv, men sparer på skoler

HADSUND:Mens kommuner landet over vender femører for at få budgetterne til at hænge sammen, har byrådet i Hadsund med et snuptag bevilget en million kroner til et ambitiøst erhvervsfremstød, der er sat i gang af erhvervsrådet og videreudviklet af en arbejdsgruppe bestående af større navne fra det lokale erhvervsliv. Også i Hadsund har sparekniven været i sving og har blandt andet skåret en hel skole væk, mens to andre er blevet sammenlagt - til borgernes store fortrydelse. Borgmester Karl Christensen, der i går deltog i det pressemøde, hvor arbejdsgruppen præsenterede den ambitiøse plan, er da også fuldstændig klar over, at beslutningen næppe vil blive modtaget lige vel i alle kredse. - Der vil komme nogle bemærkninger. Helt sikkert. Men hvis ikke vi har styrke til udvikling, så må vi se i øjnene, at vi er under afvikling. Byrådet har helt forstået rækkevidden i initiativet og visionen i det, og jeg finder det yderst positivt, at hele byrådet har bakket op om planen, så der ikke skal politiseres om det her, siger borgmesteren. Sparearbejdet var gjort Han forsvarer beslutningen med, at bevillingen ikke har haft indflydelse på budgetlægningen. Den er således bevilget som et træk på kassebeholdningen. - På det tidspunkt, vi fik ansøgningen, var vi så langt fremme med skolestruktur og ændringer af strukturen på ældreområdet, at arbejdet reelt var færdigt. Men havde vi skullet spare yderligere på vores kerneområder, så er jeg også ret sikker på, at det ikke var lykkedes, forklarer borgmesteren, som indrømmer, at han personligt ville have haft meget svært ved at sige nej. - Nu er jeg meget udviklingsorienteret, men omvendt må man også sige, at der er en grænse for, hvad vi kan forvente at få forståelse for af besparelser. Heldigvis kom det ikke dertil, siger Karl Christensen og lader forstå, at han trods bevillingen forventer, at kommunens budget kan bære kassebeholdningen uskadt igennem 2003. I tråd med debatoplæg Overordnet mener han, at arbejdsgruppens forslag repræsenterer den udvikling for byen og kommunen, som han og byrådet ønsker. - Mange ting begynder at passe sammen. Det er måske tilfældigt, men planen matcher i hvert fald utrolig godt vores forsøg på at skabe en varieret boligmasse. Man skulle næsten tro, at det var timet i forhold til det debatoplæg, kommunen netop har udsendt, siger Karl Christensen med henvisning til ugens eksemplar af Hadsund Folkeblad, hvor man over otte sider præsenterer debatoplægget "helhedsorienteret byfornyelse i Hadsund Midtby". Heri henvises blandt meget andet til havneområdet, som skal gøres til genstand for "undersøgelse/analyse af, hvorledes dette attraktivt beliggende areal i fremtiden kan omdannes til et blandet byområde med liv og aktivitet". Det er det, som arbejdsgruppen har kaldt en "masterplan for havneområdet". På pressemødet lagde borgmesteren da også op til et udstrakt samarbejde om fremtidens erhvervsudvikling. - Jeg håber, I vil udnytte tilbuddet om at udnytte den kompetence, kommunens ansatte rummer. Ikke som bureaukrater, men som udviklere, sagde han.

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk