Lokalpolitik

Højene Samvirke giver resultater

Foreninger står nu sammen i fredeligere dialog med kommunen

John Kilden Nielsen (t.v.), mener at at Højene Samvirket har bidraget til en mere konstruktiv og positiv dialog med kommunen om udviklingen i Højene. Arkivfoto

John Kilden Nielsen (t.v.), mener at at Højene Samvirket har bidraget til en mere konstruktiv og positiv dialog med kommunen om udviklingen i Højene. Arkivfoto

HJØRRING:Da man for nogle år siden diskuterede trafiksikkerhed på Skagensvej i Højene var der læserbrevskrig og en stærkt ophedet stemning. Siden har piben fået en anden lyd, og dialogen mellem borgerne i Højene og kommunen om nye tiltag i bydelen betegnes nu som positiv og konstruktiv. Den spredte fægtning fra mindre interessegrupper er blevet suppleret med et fælles talerør, Højene Samvirket med repræsentanter fra grundejerforeninger, idrætsforening, skole osv. Når større sager med fælles betydning for Højene diskuteres, bliver det taget op i Samvirket. - Det gør det nemmere at trænge igennem med borgernes argumenter, og kommunen kan også bedre få en fornemmelse af stemningen, før de sætter nye skibe i søen, siger koordinator for Samvirket, John Kilden Nielsen, der er formand for Mark-/Agertoftens Grund-ejerforening. - Vi oplever, at det er lettere at komme igennem, og kommunen lytter til os, siger formanden for grundejerforeningen Østerhøjgaard, Heine Bentsen. Konkret er Samvirket blevet brugt til at fremsætte en række forslag til kommuneplanen, og begge formænd mener også, at de første resultater har vist sig. Det er f.eks den stitunnel under Ringvejen, som sikrer skolevejen for de bløde trafikanter fra Skibsby. Man er også ved at have fundet en løsning, så den dobbeltrettede cykelsti på Nordsiden af Vellingshøjvej kan blive forlænget ud forbi Bæktoften. - Da man alligevel skulle til at grave fjernvarmeledninger ned til 150 huse, gjorde vi kommunen opmærksom på, at man så ligeså godt kunne gøre klar til cykelsti, nu man var i gang med at grave. Det lyttede de til, og cykelstien blev befæstet, uddyber Heine Bentsen. Nye indsatsområder for Højene Samvirket er at holde kommunen fast på at etablere den nye Højene vej fra Skagensvej ud til den kommende rundkørsel på Ringvejen. Det er også en vigtig fælles opgave at få Højene Hallen renoveret, når svømmehallen nedlægges. På den anden side er der også ting, som Samvirket ikke skal inddrages i. - Det er kun de tiltag, som har betydning for alle borgerne i Højene, som vi tager op, siger John Kilden Nielsen. F.eks var Samvirket ikke på banen i diskussionen om en ny børnehave på Liljevej, og det er også de enkelte grundejejerforeninger, der i længere tid har forhandlet med kommunen om ansvaret for vedligeholdelse af stisystemet i villakvarterne. Højene Samvirket er et eksempel på netværk, der også ser dagens lys i mange landsbysamfund. Folk og foreninger har indset vigtigheden af at stå sammen for at trænge igennem til politikerne og sikre lokale interesser - ikke mindst når den nye storkommune er en realitet.