Højene siger nej til ekstra elever

Højene Skole vil ikke være pavillon-skole - siger nej til børn udenfor distriktet

HJØRRING:Højene Skole får ikke hjælp af politikerne til at løse pladsproblemer på skolen, og derfor lægger skolebestyrelsen nu selv op til en løsning: I fremtiden ser skolen sig nødsaget til at sige nej til at optage elever, der ikke bor i Højene skoledistrikt. Bestyrelsen vil nemlig ikke acceptere, at skolen i årene fremover ”bygges ud” med midlertidige pavilloner. Skolen oplever stor søgning af elever bl.a. fra nabodistriktet Holmegård, og det skaber akutte pladsproblemer, fordi Højene Skole, der er bygget til to spor, i flere tilfælde har tre klasser på hvert trin. Og presset formodes ikke at blive mindre de kommende år - tværtimod. 30 år med barak - Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har tilsyneladende ikke viljen til at ændre hverken på distrikterne eller det frie skolevalg. Lokaleproblemerne på skolen må derfor klares med pavilloner, hvilket bestyrelsen helt klart ikke kan acceptere. Højene Skole har meget dårlige erfaringer med sådanne midlertidige løsninger. I den netop færdiggjorte ombygning har vi f.eks. fået fjernet en gammel barak, som blev opført i 60’erne. Dengang var den tiltænkt en levetid på ca. to år. Det blev til mere end 30, siger bestyrelsesformand, Bjarne Bang. Else Købstrup (V), formand for børne- og undervisningsudvalget, har tilkendegivet, at skolebestyrelsen kan sige nej, hvis den ikke vil have flere elever ind. Siden den udtalelse har skolebestyrelsen været samlet ekstraordinært til et møde. - Og konklusionen blev, at vi desværre må tage dette skridt i anvendelse for at holde klassetallet indenfor rammerne af den nuværende skole, siger Bjarne Bang. Han understreger, at der endnu ikke er truffet bestemmelser omkring nærmere principper i forbindelse med optag i fremtiden. Upopulær beslutning Skolebestyrelsen sendte efter mødet et brev til politikerne i håbet om, at de vil se på sagen igen. I brevet henviser bestyrelsen bl.a. til, at der er vigtige forhold, der taler for en permanent udbygning af skolen. Bl.a. at alle beregninger - også dem fra børne- og kulturforvaltningen i Hjørring Kommune - peger imod, at Højene Skole er på vej mod at blive tre-sporet. - Vi ønsker at opretholde en anstændig undervisning for distriktets elever i moderne og pædagisk forsvarlige klasselokaler. Og det er et mål, skolebestyrelsen utrætteligt vil forfølge. Men det er en meget kedeligt for skolebestyrelsen at skulle træffe den upopulære beslutning at afvise optag af elever fra andre skoledistrikter - især for de forældre og elever, der har bosat sig i området i forventning om optagelse på Højene Skole, siger Bjarne Bang. Den nordlige del af Holmegård distrikt omfatter bl.a. det nye kvarter ved H.C. Andersensvej, som ligger meget tæt på Højene Skole. Herfra søger mange elever til Højene Skole frem for at vælge Holmegårdskolen, som de egentlig hører til. Holmegårdskolen er ligesom Højene Skole netop bygget om og kan rumme to klasser på hvert trin. I år har der imidlertid kun været elever nok til én børnehaveklasse på Holmegårdskolen - bl.a. p.g.a. den store søgning til Højene Skole.