Højene Skole får flere klasser men ingen penge

Politikere siger nej til ansøgning og holder fast i forældres frie valg

HJØRRING:Politikerne i Hjørring Kommune siger nej til en bevilling på 1,2 mio. kr. til Højene Skole. Bevillingen kunne sørge for, at der bliver plads til alle skolens elever - både børn fra Højene skoledistrikt og børn, der kommer til skolen fra andre distrikter. Samtidig fastholder politikerne, at forældre i Hjørring Kommune har frit skolevalg, og dermed er der åbnet op for, at tendensen med en massiv tilstrømning til Højene kan fortsætte. Der er tilmed åbnet for en massiv skævvridning i fordelingen af elever på Hjørring Kommunes skoler. Holmegårdskolen, der netop er renoveret for 32 mio. kr. mangler elever i forhold til den fysiske plads, og Højene Skole, der renoveres for 11,5 kr., mangler allerede nu plads i forhold til antallet af elever. - Vi kan ikke skaffe flere penge til Højene Skole i år, og jeg er ikke indstillet på, at der nu skal laves om på forældres mulighed for at træffe et frit skolevalg, siger formanden for børne- og undervingsudvalget, Else Købstrup (V). Ingen indgriben Politikerne er i stedet indstillet på at lade udviklingen komme an på en prøve. Man vil se, om søgningen til Højene virkelig vil fortsætte over de næste år, og i de år må eleverne så klemme sig sammen. - Selvfølgelig kan det blive så slemt, at vi må gribe ind. Vi kan ikke bygge endnu en skole i Højene, når vi også har en nyrenoveret skole i Holmegård distrikt, men jeg er ikke meget for at gribe ind, fordi jeg tillægger forældrenes frie valg stor vægt, siger Else Købstrup. Fra politisk side er det besluttet, at der skal gåes i dybden med årsagerne til de mange dispensationer fra Holmegård skoledistrikt, og skolen har bl.a. selv iværksat en spørgeskemaundersøgelse. - Det kan være, der også er tale om andet end geografi. Bl.a. skolevejen, siger Else Købstrup. Et løfte om penge Politikerne i børne- og undervisningsudvalget besluttede samtidig med afslaget til Højene Skole, at der skal "søges afsat 1,5 mio. kr. i anlægsbudgettet fremover til eventuel senere udbygning af Højene Skole, og at udviklingen følges nøje". "Senere" betyder et endnu ikke fastsat år, og der går i følge Else Købstrup mindst to-tre år, inden pengene kan sættes på en plan. I Højene har skolebestyrelsen endnu ikke været samlet for at drøfte beslutningen, men bestyrelsesformand Bjarne Bang siger til NORDJYSKE, at man vil kæmpe videre for penge til skolen. - Og vi opfatter de 1,5 mio. kr. som et løfte. Vi har fuld forståelse for, at man ikke i kommunen har en busk i haven, hvor pengene kan plukkes, men vi har et pladsproblem, og det er politikerne nødt til at forholde sig til, siger Bjarne Bang. Han understreger, at skolen slet ikke kan kapere, hvis der også kommer tre spor i skoleåret 2004/2005. - Det er helt umuligt. Vi kan til nød klare det akutte problem i år ved at klemme indskolingen sammen, men det kan kun lade sig gøre én gang.