Lokalpolitik

Højere byggeri i city

FARSØ:Med forliget i byrådet om næste års budget, er der samtidig enighed om at fortæstte fornyelsen af centrum i Farsø by. C.F. Møllers tegnestue i Aalborg har da også udarbejdet en lokalplan 110, der storrt set er lig med lokalplanen med nummeret 94. Planen har været forelagt teknisk udvalg, hvor flertallet støtter lokalplanen, mens et mindretal bestående af fabrikant Thorkild Fransgaard (UP) og den konservative Niels Krebs frygter at for mange biler skubbes ud af bymiljøet og trafikken blot vil køre forbi Farsø by i fremtiden. Den ny lokalplan kræver en ændring i kommuneplanen, hvilket kan klares med et tillæg, som tillader byggeri op til toenhalv etage. Den nuværende plan tillader højest to etager. Iøvrigt er den ny plan mere detaljeret, når det gælder hvad der er nødvendigt at rive ned af det bestående i bymidten, etableringen af ny offentlige arealer, de ny bygninger, man forestiller sig bygget og i ændringerne af vejforløb og parkeringspladser. - Flertallet ønsker dog i den ny plan, at der bliver flere parkeringspladser nord for Torvet 3, anfører formanden for teknisk udvalg, Kaj Wisti Lassen. Med i planerne indgår en omfatsvej øst om Farsø ad Røjbækvej. Her har amtet foreslået, at kommunen afbøjer både Farbriksvej og Svoldrupvej, sådan er der bliver forbindelse fra Holmevej i nord til NIbevej i syd.