Lokalpolitik

Højere byggeri i Skørping

Planstrategi i den ny kommune fører frem til ny kommuneplan 2009

Statsskoven begunstiger Rebild med en øget indsats for at åbne skov og natur for befolkningen, her gældergenskabelsen af højmosen ved St. Økssø. arkivfoto: grete dahl

Statsskoven begunstiger Rebild med en øget indsats for at åbne skov og natur for befolkningen, her gældergenskabelsen af højmosen ved St. Økssø. arkivfoto: grete dahl

REBILD:I stedet for byen i skoven kan Skørping blive til byen over skoven. I hvert fald konstaterede borgmester Anny Winther på borgermødet i Stubhuset om kommunens kommende planstrategi, at hvis alt omkring Skørping er følsomt, så må man bygge i højden. En borgergruppe har udarbejdet et forslag til udvidelse af Skørping by i skoven, men det vækker politisk hovedrysten for skoven er beskyttet som habitatsområde for det vilde dyre- og planteliv samt desuden fredsskov. Aalborg også vigtig - Når I anslår at det vil koste et større millionbeløb i investeringer, skal man jo lige trække fra også, at der skal genskabes skov, påpegede således den radikale Leon Sebbelin på borgermødet, hvor det meste af Rebild byråd var repræsenteret og et halvt hundrede borgere var mødt op for at bidrage med input til de kommende års ønskede udvikling. Udviklingskonsulent Karin Nygaard indledte mødet med en gennemgang af analyse over områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler i fremtiden. Blandt de sidste er, at det ikke lykkes at få skabt en fælles identitet i den ny kommune, men at der bliver rivalisering hen over de gamle kommunegrænser. En trussel er også, hvis Aalborg sakker bagud i konkurrencen mellem de store byer i Danmark. Og Anny Winther advarede mod ”leverpostejmetoden”, når det gælder sundhedsområdet i forbindelse med den sammenbragte kommunes ni ældrecentre. - Skal vi matche Aalborg med 192.000 indbyggere må vi specialisere tilbuddene. Vi skal tænke anderledes, hvis vi skal op i første klasse, påpegede hun videre. Det går ikke at smøre det hele ud som leverpostej. Nyt sygehus mod nord Det fremgår ikke af planstrategioplægget, som er ude i offentlig høring til 3. juli, om og hvor et nyt hospital skal ligge. Men helt kontant fandt læge Brian Jensen, Skørping, at det måtte ligge så nordligt som muligt for at det skulle kunne gøre en forskel sammen med universitetshospitalet i Aalborg. - Hvis det blot bliver et hospital som de nuværende i Hobro og Farsø, er pengene spildt, understregede han og opfordrede kommunen til at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, som han også repræsenterede for at finde de bedste løsninger efter kommunerne har fået ny sundhedsopgaver. Formanden for Støvring Borgerforening, Per Brændgaard-Nielsen, argumenterede på borgermødet i Stubhuset meget for et ungdomshus og bifaldt stærkt, hvis det kunne lykkes at skabe sundhedscentre i kommunen med flere samarbejdende faggrupper. Anny Winther påpegede, at det var meningen at de unge kunne være i Stubhuset, når det blev udbygget med blandt andet nyt bibliotek. Derimod mente hun ikke, at et forslag om at anvende den tidligere TDC-bygning i den nordlige bydel som ungdomshus havde ”en gang på jorden”. Borgmesteren konkluderede ved afslutningen på borgermødet, at flere områder og emner måtte belyses mere grundigt og hun så frem til en særskilt drøftelse af, hvad der kan og skal ske med udviklingen af Skørping by blandt andet. Det er hensigten at planarbejdet skal afsluttes med en kommuneplan 2009.