Højere gebyrer - længere ventetid

Mariagerfjord Kommune har skruet gebyrerne for byggesager op og er længere tid om at behandle sagerne

Værs'go spis. Menuen for Mariagerfjord Kommunes byggelystne borgere byder på noget højere byggesagsgebyrer end i de nærmest liggende kommuner, mende er decideret appetitlige i forhold til eksempelvis de priser, Aalborg byder erhvervsdrivende, der ønsker at bygge nyt i kommunen. Arkivfoto

Værs'go spis. Menuen for Mariagerfjord Kommunes byggelystne borgere byder på noget højere byggesagsgebyrer end i de nærmest liggende kommuner, mende er decideret appetitlige i forhold til eksempelvis de priser, Aalborg byder erhvervsdrivende, der ønsker at bygge nyt i kommunen. Arkivfoto

En prisstigning på over 20 procent ville udløse brokkerier fra kunderne i de fleste butikker, men når det gælder Mariagerfjord Kommunes gebyr på byggesager, så forholder det sig anderledes. Kommunen hævede gebyrerne med godt 22 procent fra 2007 til 2008, og ligger nu endnu højere end man gjorde i forvejen i forhold til de umiddelbare naboer, Rebild og Vesthimmerlands Kommuner, der har nøjedes med at hæve taksterne i takt med de generelle prisstigninger. - Det er en politisk beslutning, hvilket niveau man vil have. Gebyrerne må bare ikke overstige udgifterne til behandlingen af sagerne, forklarer Gerner Nielsen, leder af Mariagerfjord Kommunes Byg-afdeling. Han pointerer, at Mariagerfjord stadig ligger klædeligt under eksempelvis Randers Kommune og ikke mindst Aalborg Kommune, når det gælder gebyrerne. Læs mere i Nordjyske Stiftstidende, mandag