Højere husleje og forsømte boliger truer

Rebild bliver en af ganske få kommuner, der ikke har set fordelen i boligreguleringsloven, advarer LLO

REBILD:De private udlejere i Skørping Kommune får nu mulighed for at fastsætte huslejen i forhold til, hvad tilsvarende boliger i området koster at bo i. Hidtil har huslejen skullet holdes på et niveau, der blot dækkede udlejerens omkostninger, mens den nu kan sættes op til den almindelige markedsværdi. Det bliver resultatet, efter at et flertal i sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune har besluttet, at boligreguleringslovens bestemmelser om huslejeregulering ikke skal gælde i Rebild Kommune. Det har den heller ikke gjort i Nørager og Støvring, mens Skørpings lejeboliger har været reguleret. Næstformanden i Lejernes Landsorganisation, Jørgen D. Jensen, Skive, siger at Rebild Kommune kommer til at stikke ud på landkortet: - Sammen med Mariagerfjord og Samsø er de ene om ikke at have boligregulering øst for den jyske højderyg. For vi ser nemlig i øjeblikket, at en masse landkommuner og traditionelt borgerlige kommuner får boligregulering. Det er især bestemmelserne om vedligeholdelse, der er interessante her, for en del landsbyer er plaget af lejeboliger i dårlig stand, siger Jørgen D. Jensen. Alle huslejenævn kan sige til en udlejer, at han skal sætte en bolig i stand, men kun hvis kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligreguleringsloven skal gælde i kommunen, kan huslejenævnet tvinge vedligeholdelsen igennem på udlejerens regning. Huslejenævnet kan i givet fald bede Grundejernes Investeringsfond foretage vedligeholdelsen og lægge pengene ud mod pant i ejendommen. - Det er netop det, mange jyske kommuner nu har fået øjnene op for, blandt andre Norddjurs, Viborg og Ny Hedensted. Uden boligregulering forsvinder de instrumenter, hvis man har lidt forsømte landsbyer. Og man fjerner jo en væsentlig del af retssikkerheden for lejerne, siger Jørgen D. Jensen, som ellers ikke tror, at ændringen vil flytte de store formuer i en kommune som Rebild: - Men det vil gå mest ud over de stabile lejere i Skørping Kommune. De har hidtil haft en vis bremse på huslejestigninger. S-gruppe skiftede Før sagen kom på sammenlægningsudvalgsmødet i Rebild havde et enigt forretningsudvalg indstillet, at huslejen skulle vurderes ud fra ”det lejedes værdi”. Men senere havde den socialdemokratiske gruppe besluttet at ændre holdning, forklarede Thorkild Christensen (S) på mødet i Nørager: - I mellemtiden har vi haft lejlighed til at undersøge Skørpings samarbejde tættere på, og det viser sig, at flere sager har ført til lejenedsættelser. Vores intention er jo ikke, at udlejerne pludselig får mulighed for at sætte lejen op, sagde Thorkild Christensen. SF’s Bertil Mortensen havde i et læserbrev her i NORDJYSKE bekymret sig over forretningsudvalgets indstilling, som han kaldte ”en omvendt Robin Hood”: - Nu har lejerne i Skørping udsigt til, at huslejen sættes i vejret, og det vil altså også gå ud over kommunekassen. For så bliver udgiften til boligsikring også højere. En bolig er ikke en vare som et stykke kød, hvor markedet kan regulere prisen, sagde Bertil Mortensen på mødet. Også Børge Olsen (UP), borgmester i Skørping, gik ind for den omkostningsbestemte husleje, men sammen med SF og de fem tilstedeværende socialdemokrater var de altså kun syv mod flertallets 16 for husleje ud fra det lejedes værdi. Til gengæld var der fuld enighed om, at Rebild Kommune opretter et huslejenævn i eget regi, og at man også i eget regi nedsætter et beboerklagenævn, som afgør tvister om almene boliger.