Højere huspriser skaber flere pendlere

Mange beholder boligen, selv om de får nyt job

AALBORG:Jagten på bedre familieøkonomi får os til at pendle mere. Det er de lave huspriser i landkommunerne, der får flere til enten at blive boende, selv om de får nyt job i Aalborg eller andre store byer - eller til ligefrem at flytte væk fra storbyerne, så de kan få råd til drømmehuset, selv om de så skal pendle mere. - Det er en velkendt mekanisme, at de høje huspriser i storbyerne i kombination med bedre veje, hvor vi kan komme hurtigere frem, får flere til at pendle, siger Harry Lahrmann, trafikforsker ved Aalborg Universitet. Udbygningen af de nordjyske motorveje har således bidraget til at øge antallet af pendlere, som arbejder i Aalborg, men bor i andre kommuner, der kan lokke med billigere huse, frisk luft og udsigter over mark og skov. Det er ikke kun i Nordjylland, men i hele landet, at antallet af pendlere stiger. Tendensen slår igennem i hele landet. - Pendler-oplandene omkring de store byer bliver stadig større. Aalborgs pendler-opland er i dag betydeligt større end i 1993, påpeger Anne Kaag Andersen, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. En afgørende motor i udviklingen mod flere pendlere, er husprisernes himmelflugt op gennem 1990'erne i de store byer. - Der er flere familier end før, der i dag afvejer fordelen mellem at have råd til et hus med mere plads i en landkommune med udgifterne samt tidsforbruget ved at pendle, forklarer seniorforsker Anne Kaag Andersen. Aalborg er den kommune i Nordjylland, som har de højeste huspriser og samtidig den kommune, hvor en typisk familie med en samlet indkomst på 500.000 kroner har det laveste rådighedsbeløb. Her er antallet af pendlere, som bor i andre kommuner, men hver dag krydser kommunegrænsen til Aalborg steget fra 20.912 i 1993 til 25.702 i 2001. Omvendt er situationen i Sindal Kommune, der er den kommune i Nordjylland, hvor den typiske familie med en samlet indkomst på 500.000 kroner, har det højeste rådighedsbeløb. Her er antallet af pendlere, som bor i Sindal, men hver dag kører på arbejde i en anden kommune steget fra 2331 i 1993 til 2629 i 2001. NORDJYSKE ser i dag på huspriser og rådighedsbeløb i alle nordjyske kommuner. Tema 1. sektion side 4