Højere personligt fradrag kommer alle til gode

For to uger siden forsøgte de konservatives formand her i avisen et fremstød på disse sider for endnu engang at forklare, hvorfor en fjernelse eller en nedsættelse af topskatten vil gavne Danmark.

Argumentationen er selvfølgelig god nok, men kunne vi ikke lige få de konservative til at sætte tal på. Hvis man f.eks. nedsatte topskatten med 8 pct., hvor mange kroner mister staten så i indtægt og hvor mange mennesker sparer så penge i skat på den konto. Og kunne man så ikke lige ved samme lejlighed lave det samme regnestykke, der hedder, at man anvender et tilsvarende beløb til at hæve det personlige fradrag for alle, og hvor mange mennesker, der får gavn af det. Eller er det sådan, at de konservative mener, at det forholdsvis lille antal mennesker, der betaler mere end nogle få tusinde i topskat, udgør Danmark? Jeg behøver vel ikke at forklare de konservative, at hvis man hæver det personlige fradrag, kommer det alle til gavn, men hvis man sænker topskatten, kommer det kun til gavn for dem, der tjener nok til det. Hvis man anvendte det personlige fradrag som regulering, ville problemet med pensionisters manglende rådighedsbeløb kunne afhjælpes med et retfærdigt system. Forskellen er det lille ord: alle!