Højere priser en løftestang

Gennem de seneste måneder har vi set en dramatisk stigning i fødevare-priserne. For forbrugerne betyder det pres på husholdningsbudgettet.

FØDEVARER:Gennem de seneste måneder har vi set en dramatisk stigning i fødevare-priserne. For forbrugerne betyder det pres på husholdningsbudgettet. Heldigvis har skattestop og skattelettelser givet borgerne flere penge til indkøb af de daglige varer, men det er også lige så sikkert, at prisstigningerne på vores mad, brændstof er en byrde. Vi har i Danmark i årevis været vant til at bruge en forholdsvis lille del af vores indkomst på fødevarer. Måske endda en for lille del, da vores landbrug, fiskeri m.v. knapt nok får omkostningerne for den høje danske kvalitet betalt. Omvendt skal der selvfølgelig være en balance. For Venstre er det væsentligt at øge den samlede produktion af fødevarer af hensyn til danske forbrugere, men i nok så høj grad af hensyn til de fattige landes befolkninger, som lider under udviklingen. Derfor er det rigtigt godt, at EU med "sundhedstjekket" lægger op til mere produktion gennem blandt andet reducerede mælkekvoter og færre brakarealer. Venstres målsætning er, at den øgede produktion skal ske under skrap hensyntagen til miljø, f.eks. intensiv produktion på robuste arealer og reduceret produktion på miljøfølsomme områder. Ligesom vi i Venstre er af den opfattelse, at vi ikke skal slække på dyrevelfærd eller velfærden for de omkringboende. I modsætning til andre partier ønsker vi dog en dansk fødevareproduktion i såvel mængde som kvalitet. Venstre ser derfor positivt på anvendelsen af GMO-foder i europæiske produktion. I disse dage forhandler partierne om fælles fodslag i denne debat. De største produktioner af foder og fødevarer i f.eks. USA og Sydamerika bliver for en stadigt større dels vedkommende frembragt med hjælp fra GMO-teknologien. De lækre bøffer, vi således ofte hjembringer i køkkenet er altså fremskaffet med GMO-korn. I Europa er vi helt afhængige af importen fra disse lande, da vi f.eks. ikke selv kan producere tilstrækkelig protein til vores foder. I Danmark har diskussionen af GMO til tider næsten antaget religiøs karakter, men faktum er det, at tillader vi ikke import heraf flytter vi simpelthen bare produktionen fra Europa til andre lande, hvor kontrollen med såvel dyrevelfærd, miljø, GMO med videre er langt mere lemfældig og helt sikkert vil det yderligere forværre prisudviklingen. Væsentligst for Venstre er det, at der er en høj grad af kontrol og efterprøvning af alle teknologiers indvirkning på vores miljø i bred forstand, men vores svar er ikke at nedlægge dansk landbrugsproduktion. Der er i Danmark brug for en gennemgribende debat om, hvilke hensyn vi skal tage i vores landbrugs- og fødevarepolitik af hensyn til de danske forbrugere. Et væsentligt hensyn for Venstre er at sikre forbrugerne gode fødevarer til fornuftige priser uden på nogen måde at gå på kompromis med vores fødevare- og miljøsikkerhed. Desuden rejser situationen væsentligt spørgsmål i forhold til de fattige og ofte tørkeramte landes mulighed for at producere og eksportere deres landbrugsvarer. F.eks. vil tørkeresistente planter måske kunne øge produktionen betydeligt i disse lande. For dem er det imidlertid afgørende, at "bytteforholdet" mellem import og eksport forbedres i forhold til i-landene. Hvis vi f.eks. ikke vil importere med henvisning til deres teknologi-valg klemmer vi dem igen på verdensmarkedet. Derfor er GMO-diskussionen akut. I Folketinget håber vi i Venstre på at kunne opnå et flertal, som vil bakke op om, at vi sikrer danske forbrugerpriser på et overkommeligt niveau, danske producenter fair konkurrence og u-landene mulighed for at brødføde egne befolkninger og adgang til vores markeder. Gør vi det begavet, kan de stigende fødevarepriser vise sig at være en løftestang for mere positive og langsigtede strategier for global fødevare-produktion og for Danmarks vedkommende skal de gerne resultere i, at forbrugerne kan dække deres behov, producenterne kan få fair priser og konkurrence og der bliver sat fokus på, at vi igennem disse tiltag også kan understøtte de fattige landes udvikling.