Højere priser på Tolnes juletræer

Bestyrelsesformand for Tolne Skov tilfreds med Hedeselskabets administration af skoven

TOLNE:- Det ser godt ud. Priserne er gået op med 15-20 procent siden sidste år, siger Tolne Skovs skovfoged, Peder Gregersen. Også bestyrelsesformand Hans Chr. Lerskov fra anpartselskabet Tolne Skov Aps. er tilfreds med Hedeselskabets administration ad skoven. Peder Gregersen er ansat af både Tolne Skov og skovens mangeårige samarbejdspartner hedeselskabet. - Hedeselskabet har leveret skovfogedbistand, siden vores mangeårige skovfogede Peter Mortensen gik på pension og vi er tilfredse med Hedeselskabets administration af skoven. Iøvrigt har vi jo solgt vore juletræer gennem Hedeselskabet i mange år, siger Hans Chr. Lerskov. I år har Tolne Skov taget flere træer med i den "dårligste" klasse i stedet for kassere dem. Efterspørgslen er så stor, at de sagtens kan sælges, fordi produktionen af juletræer generelt ikke er så stor på markedet. Tolne Skov har solgt i alt 7000 træer til en gennemsnitspris af 50-60 kroner. Alt er solgt til Hedeselskabet som gav den bedste pris. Det er lidt færre træer end sidste år, men i fremtiden vil mængden stige væsentligt. Peder Gregersen formoder, at træerne havne r i Tyskland, som er storaftager af Hedeselskabets træer. Hedeselskabet sælger 700.000-800.000 juletræer hvert år. Tolne Skov sælger også et mindre parti træer til en af de gode gamle kunder: en norsk loge a la Lions, der sælger træerne for at samle penge ind til velgørende formål. Desuden bliver en del lokale kirker i vendsyssel forsynet med pyntegrønt fra Tolne Skov. Peder Gregersen vurderer, at der er grund til optimisme også de næste år. Om 3-4 år vil Tolne Skovs produktion toppe med omkring 25.000 juletræer. Normalt går der 7-8 år før de første juletræer kan fældes af en given produktion. I 8-9 årsalderen fældes mange. Peder Gregersener meget tilfreds med, at hans forgænger Peter Mortensen har satset på kvalitet og passet træerne godt. Træer af dårlig kvalitet bliver ikke solgt. -For nogle år siden plantede mange juletræer og troede, at de så bare kunne vende ryggen til, indtil træerne skulle fældes. De blev slemt skuffede. Juletræer skal passes godt, siger Peder Gregersen. Han nævner som eksempel at ukrudtsstrå, der vokser mellem grenene pletvis kan slide nålene af og gøre træer usælgelige. Ukrudt kan også "stjæle" jordens næringstoffer fra juletræerne, hvilket gør træerne mere gule. Juletræer skal jo helst være så grønne som mulige, hvorfor den rette gødning er vigtig. - På det felt er juletræer et "landbrugsprodukt" som så mange andre, siger Peder Gregersen. Tolne Skov har i dag én fastansat skovarbejder samt Peder Gregersen som skovfoged.