Højere sikkerhed i trafikken

Politikere ønsker at bruge op mod 700.000 kr. på trafiksikkerhed

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bump ved Hørmested Skole kan formentlig tage toppen af bilernes fart. Foto: Bente Poder

SINDAL:Omkring 700.000 kr. Det har politikerne i teknik- og miljøudvalget i at gøre godt med til resten af året, når det handler om anlægsarbejde. På det seneste møde i udvalget blev ønskelisterne gransket, og forvaltningen skal nu regne på forskellige løsninger. Derfor er der endnu ikke truffet endelige beslutninger, men alt peger i retning af, at der vil blive investeret i trafiksikkerhedsmæssige forbedringer Der satses blandt andet på lysmaster ved overgangen til skole og hal på Oremosevej og etablering af bump på Tislumvej ved Hørmested Skole. - Lidt mere lys ville gavne på Oremosevej, og i Hørmested er vurderingen, at bump kan medvirke til, at farten sænkes forbi skolen, hvor skolefritidsordningen ligger lige ud til vejen, siger formanden for udvalget, Poul Dige Pedersen (V). En forbedring af afmærkningen på banebroen i Sønderskov er et indsatsområde, der også fremgår som et ønske i kommunens trafiksikkerhedsplan. Opsætning af afmærkning på viadukten på Mosbjergvej er også et af ønskerne, ligesom der kigges på, om der på Ugiltvej kan laves bedre baggrundsmærkning i tre kurver. Og så er der et stort ønske om at tage hul på et projekt med at lave cykelsti fra Tolne by til Tolne Efterskole. - Vi kunne godt tænke os at købe jorden i første omgang. Der er ret mørkt på den vejstrækning på grund af tæt bevoksning, og mange af skolens elever cykler til og fra byens og stationen. Vi ved også, at det er noget, som borgerne i Tolne prioriterer højt, siger Poul Dige Pedersen. Hastighedsdæmpning ved indkørslen fra nord i Sindal ad Nørregade er også på tale, ligesom en buslomme ved stationen er en idé. Det er to 60 km/timen skilte på Stenderupvej ved campingpladsen også, og på Tårsvej i Lendum er der et sted, hvor der kun er et meget smalt fortov. Det er også planen at udvide det.