Jammerbugt

Højere skat nødvendigt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den ra­di­ka­le Gun­hild Bach Niel­sen og Erik In­gers­lev (SF) har spe­ci­al­un­der­vis­ning i fol­ke­sko­len blandt top­øns­ker­ne. Ar­kiv­fo­to: Micha­el Koch

JAMMERBUGT:Den radikale Gunhild Bach Nielsen arbejdede sammen med Erik Ingerslev (SF) på budgetseminaret. Om seminaret siger hun: - Jeg synes, at vi er lidt langt fra hinanden i forhold til, hvor meget der skal ind i skat. Men man kan sige, vi skyder ikke i blinde. Forvaltningen gav os et fyldestgørende materiale, så vi er velorienterede. Til hvert forslag fik vi at vide, hvad vi kan gøre og hvad konsekvensen vil være. Det gav mulighed for sætte skarpt op, hvad vi vil og ikke vil. Jeg håber selvfølgelig, at de ideer, som jeg taler for, gennemføres. Men der skal nogle penge til det og dem bliver vi nødt til at skaffe gennem skatteforhøjelse. Jeg kæmper for skolebus, skole, specialundervisning, serviceniveau og ældreområdet. Alene på ældreområdet er der lagt op til ekstra besparelser. Jeg har også tanker om de nu nedlagte biblioteksfilialer. Den moderne løsning må være bogbusser. Jeg ønsker også en god madordning på skolerne. En undersøgelse udarbejdet af Vejle Sygehus viser, at elever er kvikkere, når de har spist ordentlig skolemad. De lærer mere. Også på forvaltningsniveau er der brug for en indsats. Medarbejderne har meget travlt og sammenlægningen har givet meget ekstra arbejde i administrationen. Men jeg er bange for, at vi hele tiden skal skrabe bunden, så det bliver den laveste fællesnævner.