Naturkatastrofer

Højere sokkel for at undgå ny oversvømmelse

Teknisk udvalg klar til at hjælpe trængt sommerhusejer

SÆBY:En af de sommerhusejere på Havlundsvej ved Sæby Nordstrand, der jævnligt har været ramt af oversvømmelser, har delvis fået sine ønsker opfyldt. Han må bygge et nyt hus med større sokkelhøjde end normalt på en lavt beliggende grund. Efter en nabohøring har Sæby Byråds tekniske udvalg afslået sommerhusejerens anmodning om at hæve grundniveauet med ca. 25 cm, så det ville komme op i samme højde som grusvejen ved grunden. Afslaget blev begrundet med, at det ville betyde en niveauforskel til nabogrunden på ca. 45 cm. Men sommerhusejeren fik til gengæld tilsagn om, at udvalget ikke vil håndhæve en deklaration om sommerhusbebyggelsen i området. Udvalget bestemte nemlig, at bygningsreglementet bestemmelser i stedet skal være gældende. Det betyder, at sommerhusejeren ved et nybyggeri må vælge en større sokkelhøjde end normalt - og facadens højde må være op til tre meter. Dermed håber han kunne undgå oversvømmelser i det nye hus. Deklarationen siger, at bygninger ikke må opføres med tagskægget mere end 2,5 over middelkoten for bygningers hjørner. Sommerhusejeren vil nedrive sit hus og opføre et nyt på den fugtige grund, hvor der ofte står vand. Men han må altså ikke hæve grunden. Problemet skulle dog kunne løses ved den større sokkelhøjhde.

Forsiden