Frederikshavn

Højere straf på at vælte på cykel?

Kertemindegade er på trods af, at den er fødevej for en stor del af boligforeningens afdeling Lindevangs rækkehuse er den i henhold til kommunens vintervedligeholdelsesplan en hvid vej - hvilket betyder at den store indsats ved glatførebekæmpelse og snerydning lige så godt kunne være medens palmerne vajer over Palmestranden. Indsatsen sikrer ikke en bekvem og sikker færdsel på en såkaldt hvid vej, der både kan være glat eller føget til så trafik er næsten umulig. Paradokset opstår da både boligforeningen og de private grundejere som altid er forpligtiget til at holde bidder af fortovet og egne færdselsveje ryddede med jævne mellemrum modtager et læs kommunalt sne, når den på et sent tidspunkt indchartrede svinebonde med en større traktor skubber rundt på snedyngerne. I dag var det bare glat og jeg tror ikke at cyklisten kørte uforsvarligt eller hensynsløst stærk, nej kan blev på vej til skole ramt af manglende kommunal service - synd for ham og selvfølgeligt en politisk prioritet. Et par motorcykelbetjene eller højere straffe for at vælte på cykel er ingen løsning efter min mening, nej her kræves et greb i den af privatiseringsmidler bugnende kommunekasse.