Naturkatastrofer

Højere vandstand ind i planer

Intet nybyggeri under to meter over havets overflade i Jammerbugt Kommunes nye helhedsplan.

Limfjordens vande vil nå endnu højere op i fremtiden, og det sætter grænser for nybyggeri på Gjøl, som ses i baggrunden. I forgrunden Ulvedybet med dæmningen mellem Øland og Gjøl. Foto: Michael Koch

Limfjordens vande vil nå endnu højere op i fremtiden, og det sætter grænser for nybyggeri på Gjøl, som ses i baggrunden. I forgrunden Ulvedybet med dæmningen mellem Øland og Gjøl. Foto: Michael Koch

Udsigten til højere vandstand som følge af globale klimaændringer tænkes nu for første gang ind i planlægningen i Jammerbugt Kommune. Politikere og forvaltning er i færd med at udarbejde den nye helhedsplan efter et stort forarbejde og mange input fra borgerne, og i forslaget indgår et generelt forbud mod byggeri og nyanlæg under kote to meter over havets overflade for at tage højde for en fremtidig vandstandshævning. - Vi kunne vælge en eller tre meter, men en er for lidt til at battte noget, så nu foreslår vi to meter, forklarer planchef Kell Agerbo fra kommunens tekniske forvaltning. Grænsen får betydning for, hvor der kan bygges nyt i landsbyområder tæt på Limfjorden, for eksempel på Gjøl og Øland. Der er nemlig kommet ønsker frem om at udstykke nye byggegrunde mellem Gjøl by og fjordkysten eller at udvide byen mod øst. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man skal sikre sig mod højere vandstand. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion tirsdag.