Retspleje

Højesteret lukker kraftvarmesag

København, torsdag /ritzau/ Højesteret frifandt torsdag Skatteministeriet i den såkaldte kraftvarmesag, som Elsam havde anlagt mod staten. Landets øverste domstol er enig med Vestre Landsret i, at det var helt i orden, da fjernvarmepriserne i Århus, Randers, Aalborg, Odense og Esbjerg tilbage i 1998 med ét slag steg med omkring 25 procent. Elsam får dermed ikke de 6,7 millioner kroner, som selskabet havde krævet af ministeriet på århusianernes vegne. Striden mellem Skatteministeriet og Elsam begyndte i 1998, da daværende skatteminister Ole Stavad (S) med et cirkulære ville rette op på, at forbrugernes fjernvarmepriser havde været for lave, fordi kraftvarmeværkerne i en årrække angiveligt havde betalt for lidt i brændselsafgifter. Cirkulæret betød alene for Århus' vedkommende en ekstra regning på 200 millioner kroner om året eller i gennemsnit 1500 kroner hvert år per husstand. Elsam og Århus Kommune mente, at cirkulæret var ulovligt, og derfor blev der lagt sag an med det formål at få forbrugernes fjernvarmepriser ned igen. Men Vestre Landsret slog i marts 2002 fast, at kraftvarmeværkerne selv burde have været opmærksomme på, at de siden 1982 havde smøget sig uden om at betale den korrekte afgift. Derfor var Skatteministeriet i sin gode ret til med cirkulæret i 1998 at rette op på den ulovlige praksis. Sagen vakte for et par år siden megen ballade i blandt andet Folketinget, fordi Skatteministeriet var alt for længe om at gribe ind over for kraftvarmeværkernes ulovligheder. Statsrevisorerne havde skarpt påtalt Skatteministeriets nølen og kritiseret, at der ikke blev nedsat en egentlig undersøgelseskommission. Men i januar 2001 kom det frem, at ingen ministre eller embedsmænd kunne gøres ansvarlige for afgiftsfadæsen, der kostede Skatteministeriet en milliard kroner om året. /ritzau/