Retspleje

Højesteret sætter grænser for politiet

Anklager ville forhindre forsvarere i at stille spørgsmål til vidner

KØBENHAVN:Forsvarsadvokater roser dommerne i Højesteret for at sætte grænser for politiet, når det gælder udnyttelsen af reglerne i rockerpakken. Senest har landets øverste domstol fastslået, at politi og anklagemyndighed var på afveje, da man ville udelukke to sigtedes forsvarere fra et retsmøde, hvor vidner skulle forklare om de sigtedes kriminalitet. Manøvren ville have betydet, at forsvarerne blev forhindret i at stille spørgsmål til vidnerne. - Det er godt, at Højesteret endnu en gang er et bolværk mod en skævvridning af strafferetsplejen, siger advokat Niels Forsby, der er formand for Landsforeningen af Beskikkede Advokater. - I dette tilfælde ved at sige nej til anklagemyndighedens ønske om indenretligt forhør af vidner, som er hemmeligholdt for sigtede og forsvareren, for så senere under domsforhandlingen eventuelt at dokumentere vidnernes forklaringer, siger Niels Forsby. Anklagemyndigheden mente, at reglerne i rockerpakken, som blev indført i sommeren 2003 efter en intens retspolitisk debat, gav mulighed for at holde retsmødet med afhøring af vidnerne hemmeligt for de sigtedes forsvarere. Vidnerne var truet på livet. Men dommerne i Højesteret fastslår i deres afgørelse, at fremgangsmåden ikke er lovlig. Der er ikke hjemmel i retsplejeloven, siger dommerne. Kendelsen er samtidig en lille næse til de tre landsdommere, der ikke kunne se noget problematisk i fremgangsmåden. Samtlige politimestre og anklagere har fået besked om sagen, og statsadvokat Svend Larsen på rigsadvokatens kontor sagde forleden, at en lignende situation dermed ikke skulle kunne opstå igen. Med lovændringen i 2003 fik politi og anklagemyndigheden øgede beføjelser til at bekæmpe alvorlig kriminalitet. Blandt andet blev forsvareres adgang til politiets papirer begrænset. Nu har forsvarere kun krav på at se politiets rapporter om den konkrete sag. Men i en anden principiel afgørelse i efteråret bestemte Højesteret, at forsvarere i nogle situationer skal have udleveret materiale fra andre af politiets undersøgelser, hvis det har betydning for deres muligheder for at forsvare deres klienter. Dermed har dommerne begrænset virkningen af lovændringen. Og rigsadvokaten har måttet fortælle landets anklagere, at de også fremover har pligt til at fremlægge alle oplysninger, der måtte have betydning for skyldsspørgsmålet. Rockerpakken åbnede desuden op for, at politiet kan bruge borgere som såkaldte civile agenter under efterforskningen. En civil agent deltager i en lovovertrædelse for på den måde at bringe den mistænkte frem i lyset, så politiet kan afsløre vedkommende. F.eks. ved at indlede forhandlinger om køb af narko. Men de foreløbige meldinger fra landets politikredse til rigsadvokaten tyder på, at denne omdiskuterede mulighed indtil nu kun er brugt i meget beskedent omfang. Højesterets kurs i sagerne om forsvareres aktindsigt stemmer meget godt med udtalelser, som Højesterets præsident Torben Melchior kom med i et interview mellem jul og nytår. - Der er sket en række stramninger inden for strafferetten og især inden for strafferetsplejen. Her har domstolene en rolle at spille. Der går en grænse for, hvor meget man kan stramme. Jeg skal ikke udtale mig om, hvorvidt der er strammet for meget eller ej. Men jeg vil sige, at jo tættere vi kommer denne grænse, desto større er behovet for, at domstolene optræder som linjevogter, sagde Melchior. /ritzau/