Lokalpolitik

Højhus indsigelses-procedure

POLITIK:I forslag til: Tillæg nr. 68 til kommuneplanen for Frederikshavn kommune side 1 står: Evt. bemærkninger til forslaget skal indsendes til Frederikshavn kommune, Teknisk Forvaltning, således at det er modtaget senest den 22. juni 2005. Modstandere, vær opmærksom på: Kun indsigelser, som er sendt til kommunen tæller. Byrådet skal ikke tage hensyn til det, som er fremkommet i aviserne om projektet. Når sagen behandles i Plan- og Miljøudvalget, vil der blive spurgt, om der er indkommet ændringsforslag. Formanden kan svare: Nej, det er der ikke, der har været en del avispolemik, men der foreligger officielt ingen indsigelser! Så kan Plan- og Miljøudvalget berettiget indstille til økonomiudvalget (det er nemlig også et spørgsmål om økonomi) at sagen forelægges byrådet til godkendelse. I byrådet bør selvfølgelig ingen af dette flertal gå imod en indstilling fra deres udvalg, hvis de ikke i forvejen har krævet tilføjet til protokollen, en indstilling om, at de ikke kan støtte forslaget. - så er det, at der går politik i affæren. Det kan være ret problematisk, at gå imod et eventuelt flertal i sin politiske gruppe. Der kan således, fordi der er personsammenfald i disse to udvalg, opstå den situation, at et flertal er imod, men de to udvalg samlet er for. Sagen afgøres i byrådet: Forslaget godkendes!!!