Lokalpolitik

Højhus-planer i Hirtshals

Ny lokalplan for trekantområde i Hirtshals.

Syv Etager bliver den planlagte boligblok ved Banegårdspladsen i Hirtshals. Som visualiseringen viser, bliver det en markant nyskabelse i bybilledet. Boligblokken har en maximal højde på 24 meter, mens de øvrige bygninger på grunden højst må blive 12 meter høj.

Syv Etager bliver den planlagte boligblok ved Banegårdspladsen i Hirtshals. Som visualiseringen viser, bliver det en markant nyskabelse i bybilledet. Boligblokken har en maximal højde på 24 meter, mens de øvrige bygninger på grunden højst må blive 12 meter høj.

Hirtshals-borgerne får nu mulighed for at danne sig en mening om planerne for et område ved Banegårdspladsen i Hirtshals. En ny lokalplan åbner mulighed for at bygge en stor dagligvarebutik, lokaler til liberale erhverv og boligblokke på trekantområdet, der ligger mellem Jyllandsgade og Havnegade. Beboerne i den ene boligblok, et højhus i syv etager, får en flot udsigt til genboen - Hirtshals Havn. Hjørrings plan- og miljøudvalg anbefaler byrådet at sende lokalplanen i otte ugers høring. Projektet blev dog præsenteret allerede sidste sommer i en foroffentlighedsfase. Her indkom der blot to bemærkninger fra borgere, der stiller sig tvivlende overfor, om der er behov for flere lejligheder i Hirtshals, og desuden mener, at hele byggeriet bør holdes i højst tre etager. Lokalplanen splitter grunden op i byggefelter, og det er kun byggefeltet til den ene boligblok, der tillader syv etager. Resten af bebyggelsen må højst være i tre etager. Udsigt sikres - Herved sikres, at udsigtsforholdene for den bagved liggende boligbebyggelse delvis opretholdes, mener Hjørring Kommune i sagsfremstillingen. Dette er Hirtshals Boligforening ikke enig i. I forbindelse med en miljøscreening af projektet, har boligforeningen henvendt sig til Hjørring Kommune for at gøre opmærksom på at "byggeri på syv etager ikke vil gøre boligforeningens boliger mere attraktive, idet en syv etagers bygning vil tage udsigten fra boligforeningens boliger". Hertil bemærker teknisk forvaltning, at hensigten med at lade noget af nybyggeriet rage meget højt op, mens resten ikke må være i mere end tre etager, netop er, at boligforeningens beboere fortsat skal have havudsigt. Lokalplanen skal omkring økonomiudvalget og byrådet, inden høringsperioden - i tilfælde af byrådets godkendelse - starter.