Højhus skygger for ny havnefront

Politikere skal nu beslutte om højhusplaner ved brolanding helt skal droppes - en simulering viser, at et højhus her bl.a. skygger for det nye havnebad

Illustration: Aalborg Kommune

Illustration: Aalborg Kommune

AALBORG:Der er store forventninger til den nye havnefront, og nu overvejer politikerne at droppe muligheden for at etablere et højhus ved Brolandingen i Aalborg. Politikerne er nemlig blevet præsenteret for en skyggesimulering for højhusprojektet i Toldbodgade. Simuleringen viser, at et højhus i området ved Toldbodgade vil betyde, at en del af de rekreative arealer på den nye havnefront, det gælder aktivitetsarealet og havnebadet, i perioder sidst på eftermiddagen om sommeren vil ligge i skygge i en periode. Forvaltningen vurderer selv, at der bliver skygge i et omfang, der ud fra et planlægningsmæssigt synspunkt kan være uheldigt og problematisk i forhold til den funktion, som havneområdet skal have. Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) mener, at et højhus er velegnet ved Toldbodgade. - Jeg synes jo umiddelbart, at det er en fin beliggenhed til et højt hus, siger Mariann Nørgaard Hun erkender dog, at et højhus kan give problemer alt efter udformningen. - Det kommer an på det omfang, som højhuset får. Hvis højhuset bliver meget bredt og giver meget skygge, så bliver vi nødt til at revurdere det, siger Mariann Nørgaard. Calum Ejendomsaktieselskab vil gerne bygge et højhus på placeringen og på et møde 21. december har man rykket for at få en politisk afklaring på om et højhus er en mulighed. Teknik- og miljøudvalget har tidligere peget på seks mulige områder til højhuse udover Toldbodgade er det området ved Musikkens Hus, Østre Havn, Hedegaards siloer i Nørresundby, Lindholm Brygge samt godsbanearealet.