Lokalpolitik

Højhuse vokser bag politikernes ryg

Selvom byggeri af højhuse ofte giver anledning til debat, gav kommunens administration en hurtig dispensation til syv i stedet for seks etager.

I baggrunden de kommende nye højhuse på Gasværksbakken. Visualisering: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

I baggrunden de kommende nye højhuse på Gasværksbakken. Visualisering: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Boligforeningen AB's planer om 100 ældre - og seniorboliger på Gasværksbakken er pludselig blevet ændret, siden byrådet vedtog lokalplanen for projektet i februar. En offentliggjort visualisering af projektet i forbindelse med licitationen viser, at fire af de planlagte etagehuse er vokset til syv etager. Den vedtagne lokalplan giver kun tilladelse til maksimalt seks etager. Det betyder, at fire af husene bliver 2,25 meter højere end det politikerne gav grønt lys til, og som borgerne blev hørt om i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Administrativ dispensation - Vi har givet en administrativ dispensation. Vurderingen var, at der ikke var nogen konflikt i at tillade en ekstra etage, og derfor har dispensationen ikke været politisk behandlet, fortæller planlægger i Hjørring Kommune, Niels-Kristian Balle. Projektet består af de fire etagehuse på syv etager bagerst over mod banen. Foran kommer der en bygning på fire etager og én på tre etager. - De syv etager bagerst mod banen visuelt være bedre i forhold til Metropol på den anden side af banen, lyder forklaringen fra arkitekt Søren Nygaard fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S, der har stået for tegningerne til de 100 boliger, som skal opføres på passivhusbyggeri. Bliver nu til højhuse De fire etageejendomme med vokseværk, vil i forhold til kommuneplanen, skifte status fra at være etageejendomme til højhusbyggeri. Det skiller nemlig lige ved syv etager. Hvis projektet fra starten var tænkt med syv etager havde det dermed krævet, at politikerne var blevet forelagt en grundig visualisering. NORDJYSKE har talt med flere medlemmer af kommunens teknik og miljøudvalg, og de er ikke blevet orienteret om ændringen. - Jeg vil mene, at det skal i udvalget, hvis man vil udvide etagebyggeri i den størrelse med en ekstra etage, men jeg har intet hørt, siger udvalgsmedlem Henning Sigsgaard(UP). - Det er problematisk. Der var netop en del debat om byggehøjden, da lokalplanen blev vedtaget, siger udvalgsformand Jørgen Bing(SF). Kommunens forvaltning er nu blevet bedt om at give politikerne en orientering om sagen straks efter sommerferien. Men på det tidspunkt er licitationsmaterialet sendt ud.