Lokalpolitik

Højhuset er nu nede på seks etager

Politikere synes masterplanudvalg strammer buen for hårdt

HADSUND:Det forkætrede højhus på havnen i Hadsund er skrumpet til seks etager i den plan, der nu ligger til politisk behandling. Til gengæld er der lagt op til så mange bygninger på området, at det er for meget for politikerne i det kommunale teknik og miljøudvalg. Hvis planen føres ud i livet, som den er, skal der fjernes en del bygninger i området - for eksempel alle bygningerne på havnen undtaget TripTrap og biblioteket. Samme skæbne skal overgå bygningerne langs Havnegade/Storegade. 12 nye bygninger Til gengæld skal der opføres 12 bygninger til bolig og erhverv - seks langs Havnegade, hvoraf én kan blive seks etager høj, to fire-etagers og tre tre-etagers bygninger. Der lægges op til en erhvervsbygning - måske en forretning, hvor virksomheden Timbermann i dag holder til. Og der lægges op til tre bygninger af tre- og to-etagers højde i området mellem Bankpladsen og Havnevej - samt til et såkaldt byggefelt på parkeringspladsen Brogade, hvis adgang til Storegade i øvrigt skal afskæres. Den sidste bygning skal bygges på den ø, der opstår når der graves en lille kanal ind umiddelbart øst for det nuværende bibliotek, et bassin samt en større kanal umiddelbart vest for TripTrap. For kompakt Planen er derudover i strid med byrådets hensigtserklæring om at bevare det vestligste havneområde som trafikhavn, og det har teknik- og miljøudvalget da også bemærket i sin indstilling til den videre behandling. Udvalget synes samtidig, at planen er "for kompakt" og man foreslår blandt andet, at der kun bygges to bygninger mellem Bankpladsen og Havnegade og at der skal barberes en etage af de højeste af de øvrige. Udvalgsformand Knud Christensen siger, at han godt er klar over, at det er for at "få økonomi i planen", at der lægges op til så mange kvadratmeter. - Men dét er ikke vores opgave. Vi skal se på det rent planlægningsmæssige, siger han. Nej til p-hus Udvalget foreslår også, at der udarbejdes en ny visualisering uden højhus, at man finder ud af, hvad kanalsystemet vil koste at udføre, at det nye bassin ikke skal kunne bruges af overnattende gæstesejlere, sådan som det er lagt op til, at husenes facader kun må være teglrøde eller sorte - og endelig, at der ikke skal bygges et parkeringshus med adgang fra Randersvej. Dels tror man ikke, at man får lov at etablere en adgang fra Randersvej til P-huset, dels mener man, at det vil ødelægge for meget for Sønderbro Hus, der ligger på Brogade. Pladser og stier Udover bygninger og kanaler, så er der lagt op til en ny grønning op til Storegade, hvor Bankpladsen har udsigt til at skulle brede sig udover sit nuværende indeklemte areal, Københavnerhovedet - det vestligste havneområde, skal være en esplanade, som skal forbindes med en havnepromenade helt hen til Randersvej og derfor gå ad to broer over de påtænkte kanaler. Ved brolandingen skal der anlægges plateauer helt ned til vandet. Altsammen altså foreløbig på idéplanet.