Byggeri

Højhuset

OVERDIMENSIONERET:Så var der syn for sagen i "Vores by" med nogle meget illustrative billeder af, hvordan et eventuelt højhus vil tage sig ud. Det kunne have været en udmærket aprilsnar, der ville have affødt spørgsmålet: "Hvem har placeret en overdimensioneret deodorant midt i Frederikshavn". Man skal være meget begavet for ikke at kunne se, at det er en rædsel, især set fra Ørnevej. Hvis man tager tilstrækkeligt langt bort fra søsiden, hjælper det lidt, men byrådet er åbenbart blevet enig med sig selv om, at PR-værdien er så stor, at det vil trække et hav af investorer til byen, ellers er det svært at forstå, at man vil tillade opførelsen af byggeriet. Erik Sørensen taler om en eller anden imaginær akse, som i dette H. C. Andersen år leder tanken hen på eventyret om "Kejserens nye klæder". Bygningens placering vil blive en fejlplacering i lighed med banegården, men heldigvis slipper vi for at få skinner hen ad Ørnevej. Glæd jer, borgere i Frederikshavn, i fremtiden behøver vi ikke at bekymre os om bevaringsværdige bygninger med trævinduer og tegltag eller nænsom facaderenovering, vi er simpelthen på vej ind i disharmoniens og smagløshedens årti.