Højlund talte om fremmede

PANDRUP:Det var uforbedrelige, romantiske og selvretfærdige danskere, der stod for tur, da fhv. redaktør og leder af programmet Højlunds Forsamlingshus lagde vejen forbi Jetsmark Sognegård tirsdag aften. Niels Højlund var inviteret af menighedsrådet, som havde givet ham emnet "En multietnisk og multireligiøs stat" at causere over. Som det også var tilfældet i de mange tv- og radioprogrammer, som Niels Højlund stod bag, var han heller ikke just mundlam i Sognegården. Selv om han begyndte foredraget pænt bag mikrofonen, tog det ikke lang tid, inden han tog hele salen til sin rådighed. Niels Højlund slog fast én gang for alle, at de gamle dage er forbi. De fremmede er kommet for at blive, og man kan ikke skrue udviklingen tilbage. Og det uanset om enkeltpersoner og partier i Danmark i dag tror, at de kan. Løsningen er ikke, at man skal respektere alt, hvad de fremmede kommer med, og ellers lade dem sejle i deres egen sø. Denne løsning har man efter Niels Højlunds mening prøvet i 30 år i Canada, og det har ført til det modsatte af fællesskab, nemlig til små ghettoer med hver deres egenart. Men vi kan ikke stå uden for globaliseringen, som betyder, at vi alle er afhængige af hele verden både økonomisk, socialt og politisk. Respekt for hinandens kultur betyder ikke, at vi skal acceptere deres kultur, hvis den går os imod, og her henviste Niels Højlund til mange forskelle i kultur og moral, hvor ikke mindst tvangsægteskaber er en af de ting, som vi danskere under ingen omstændigheder kan acceptere. At være multikulturel betyder ikke, at alle kulturer skal være ligestillede. Tværtimod betyder det, at alle har hver deres kultur, som de bærer med sig i deres bagage, sagde Niels Højlund. Vi skal respektere, at alle fremmede også er forskellige og har deres baggrund med sig. Og derfor er opgaven at pode de fremmede folkeslag ind på det danske folketræ, men med respekt for hinandens historie og baggrund. I den forbindelse er det vanskelige spørgsmål om danskerne kendte deres egen kultur, ville stå ved den og anvende den. For kultur lever af at blive brugt, slog Niels Højlund fast, og sluttede af med at konstatere, at det ikke er svært at blive danskere for de fremmede. Det er kun de første 100 år, der er de sværeste!

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk