Højsæson for selvmord

Men antallet er herhjemme halveret siden 1980

ODENSE:Solen er kommet højt til vejrs, bøgen står lysegrøn, og alle slags vækster bryder gennem jordoverfladen, strækker sig mod lyset og giver de fleste af os en følelse af optimisme og nyt mod på livet. For folk med selvmordstanker har foråret imidlertid den stik modsatte effekt. Statistikken viser, at antallet af selvmord i Danmark topper i månederne marts, april og maj. Mens der er færrest gennemførte selvmord i den mørke decembermåned, hvor mange såkaldte almindelige mennesker ellers godt kan gå og hænge lidt med næbbet. Centerleder Lilian Zøllner fra Center for Selvmordsforskning i Odense, er ved at færdiggøre en videnskabelig artikel, hvor hun kigger på årsagerne til de tydelige sæsonudsving i selvmordsstatistikkerne. Der er nemlig langt fra tale om noget nyt fænomen. De danske selvmordsstatistikker går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, og også dengang var der forholdsvis flere der tog sig af dage i forårsmånederne sammenlignet med resten af året. Tendensen er den samme i andre lande med tempereret klima. - Samfundet og menneskers livsvilkår har forandret sig kolossalt meget gennem de sidste 100 år, men sæsonudsvingene i selvmordsstatistikken er den samme, altså må der ligge andre ting til grund, siger Lilian Zøllner. I sin artikel beskriver hun de forskellige teorier, der har været bragt til torvs, siden man begyndte at forske i selvmord, og hun tror selv meget på, at forår for mennesker med selvmordstanker kan opleves som de brudte løfters tid. - Mange deprimerede stiller sig selv i udsigt, at alting vil ændre sig, når det bliver forår. Men når de triste tanker så bliver ved med at være der, bliver det ubærligt og også provokerende at se på andre menneskers glæde ved foråret, siger hun. En anden teori er, at også folk med selvmordstanker får mere energi, når solen står højt på himlen, og naturens farver ændrer sig. - Foråret er den tid, da vi handler, og det får også folk til at effektuere det selvmord, de måske har haft i tankerne det meste af vinteren, mener Lilian Zøllner. En tredje hypotese går på, at om vinteren er det mere legitimt at isolere sig indendørs, fordi andre menneskers sociale aktiviteter ikke er særlige synlige, og det er nemmere at finde på argumenter for at holde sig hjemme. - Når foråret så kommer, kan andres aktiviteter føles som en provokation, siger Lilian Zøllner. Hun tilføjer, at der ikke nødvendigvis er en enkelt forklaring, der er den rigtige. På Center for Selvmordsforebyggelse i Århus kan man registrere en stor søgning i forårsmånederne. Flest henvendelser oplever centret dog i oktober, oplyser chefpsykolog Bente Hjorth Madsen. Der begås cirka 800 selvmord om året i Danmark, d.v.s. to-tre i gennemsnit om dagen. Samtidig er der 17-18 mennesker, der hver dag forsøger at tage deres eget liv. Antallet af selvmord i Danmark er dog halveret siden 1980. /ritzau/