Højskole lever ikke så godt

Halve højskoledage afløser hele dages aktiviteter

BRØNDERSLEV:Grønningens Højskole er stadig i live, selv om den ikke lever så godt. Baggrunden er, at der er skåret i tilskuddet. På generalforsamlingen sagde formanden, Jørgen Algreen-Petersen, at højskolen også gerne skulle leve til næste år. - Det har været et beskedent liv, Grønningens Højskole har haft det seneste år. 2003 blev året, hvor vi måtte træde varsomt og gå forsigtigt frem mest af økonomiske grunde, sagde Jørgen Algreen-Petersen. Mindre i tilskud - Vi har ikke længer en hel højskoledag med to foredragsholdere, fordi vores egenbetaling af udgifter til foredragsholdere blev fordoblet i fjor, mens kommunens konto til ”folkeoplysning” kun må betale os en tredjedel. Dermed skal vi selv skaffe to tredjedele. - For at få økonomien til at løbe rundt, at vi måttet trække på ”ildsjæle” fra vores omegn, som vil komme og fortælle, hvad de har på hjertet. - Som regel koster det kun et par flasker vin og penge til benzinen. Og de ”ildsjæle”, har vi hidtil kunnet finde og har haft stor glæde af at høre dem. Når vi altså kan høre, hvad de siger, for salen er vanskelig at tale op. Det gælder især for utrænede foredragsholdere. - Der har været gode dage også i 2003. Det kommende halve års program er klar, og det kan også gennemføres uden egentlige honoraer. - Vi er rimeligt tilfredse med besøgstallene. Det har i årets løb ligget på i gennemsnit 26, hvor vi i fjor regnede med et gennemsnit på 35, men for en hel dag. Foreningen har en rimelig økonomi. Der er en kassebeholdning på 5084 kr., og gælden til Folkeoplysningsudvalget er 333 kr., altså langt mindre end i fjor. Da var gælden ca. 5000 kroner. Der var genvalg til bestyrelsen af Anna Birgit Nørkjær, Margrethe Helledie og Jørgen Algreen-Petersen. Centerrådets udpegede medlem af bestyrelsen blev Børge Nielsen. Personalets repræsentant i bestyrelsen er endnu ikke udpeget af personalegruppen.