Højskole på dødskurs

Bestyrelsesmøde i aften afgør Støvring Højskoles skæbne efter 124 års virke

Økonomien for Støvring Højskole hænger i øjeblikket i laser. I aften afgøres dens skæbne.Foto: Lars Pauli

Økonomien for Støvring Højskole hænger i øjeblikket i laser. I aften afgøres dens skæbne.Foto: Lars Pauli

STØVRING:Økonomien for Støvring Højskole hænger i øjeblikket i laser, og på et afgørende bestyrelsesmøde i aften afgøres dens skæbne. Højskolens voksende skrantende økonomi har mer eller mindre været offentligt kendt det sidste halvandet år. Allerede tilbage i november og december 2007 var det nødvendigt at frasælge både forstanderboligen og den tidligere frimenighedskirke samt et jordstykke til Rebild kommune. På det tidspunkt havde Nordea Bank lukket for kassekreditten, og frasalget af en del af bygningsmassen var en betingelse for, at Merkur Bank ville overtage højskolen som kunde. Den samlede salgspris på 3,7 mio. kr. har dog ikke været nok til at sikre en normal drift af højskolen. For allerede et halvt år senere lige før sommerferien var en større del af pengene stik mod planen allerede brugt. På samme tid blev efterårskurset på højskolen aflyst af forstanderparret grundet blandt andet en dårlig forhåndstilmelding. Efter sommerferien blev der i et tæt samarbejde med Merkur Bank udarbejdet en fem-års plan for højskolen, der indebar et lånebehov på 5,6 mio. over de næste fem år. Kravet fra Merkur Bank var dog mindst 25 elever på kurset efter nytår, samt at der skulle findes en kautionsdækning for 600.000 kr. hos lokale virksomheder og private. Tvivl om redningsplan Daværende formand for bestyrelsen, frimenighedspræst Ole Beck, troede med tidligere års dårlige erfaringer med lokale sponsorater ikke på redningsplanen. Allerede på et bestyrelsesmøde lige op til sommerferien gik bølgerne ifølge den tidligere formand højt, da forstanderparret meddelte, at efterårskurset på højskolen ville blive helt aflyst. De manglende indtægter resten af året gav ifølge Ole Beck blandt andet anledning til en heftig udveksling mellem Tina Buchholtz og et bestyrelsesmedlem. Personligt havde han på dette tidspunkt mistet både tilliden og respekten til forstanderparret og højskolens ledelse, fordi de flere gange efter hans udsagn har fortiet visse oplysninger - Af samme grund ønskede jeg på bestyrelsesmødet i august at få afskediget forstanderparret. Det var der dog ikke flertal for i bestyrelsen, og derfor trak jeg mig i utide fra formandsposten for at undgå yderligere konflikter, påpeger Ole Beck. Han finder det uværdigt i december at søge Rebild Kommune om en lånegaranti på to mio. til driftsformål. - Det er alene højskolen, der skal træffe beslutning om at lukke og ikke et ansvar, der skal tørres af på andre, tilføjer han. At højskolens skæbne efter byrådets nej til at yde lånegarantien og forstanderparrets opsigelse vakler endnu mere understreges af, at de 20 tilmeldte elever før nytår har fået brev om ikke at troppe op på højskolen mandag 11. januar.