Højskoledag i Bunken om kirken

Lysbilledforedrag om Stevns og musikforedrag om Bach

BUNKEN:Der er lagt op til en spændende kirkehøjskoledag lørdag 12. marts på Diget - Højskolen ved Skagen, som er den tidligere sundhedshøsjkole. Programmet fra klokken 10-15 byder blandt andet på lysbilledforedrag om maleren Niels Larsen Stevns ved kunstkritikeren, dr.phil. Mikael Wivel, samt musikforedrag om J.S. Bach"s "Matthæus-passion" ved Skagen Kirkes organist Ian Heilmann "Lysets tøven" kalder Mikael Wivel sit lysbilledforedrag om maleren Niels Larsen Stevns. Niels Larsen Stevns havde en anden opfattelse af tid og rum end den gængse. Således foldede han sig først for alvor ud som kunstner, da han var 40 år gammel, og han malede sine hovedværker, da han var omkring de 70. Og som maler blev han yngre og yngre, jo ældre han blev som menneske. Selvom han var født i 1864, faldt hans indsats derfor midt i modernismen, og til trods for, at han praktiserede et dybt religiøst maleri i en fundamentalt irreligiøs tidsalder, blev han accepteret af avantgarden som en af de skikkelser, der var mest interessant at forholde sig til. Stevns var - kort sagt - et helt usædvanligt menneske, der arbejdede på længere sigt end sine samtidige og lod sin tro på noget større, hinsides selvet, bære værkerne frem til fuldbyrdelse. Mikael Wivel er kunstkritiker og dr.phil. og har skrevet tekster til en lang række publikationer om både danske og udenlandske billedkunstnere. I 1994 skrev han en stor og pragtfuld bog om Niels Larsen Stevns og "og de store fortællinger". Med afsæt i denne følger han i sit foredrag Stevns" særegne skæbne på nært hold og kæder undervejs liv og værk sammen til en helhed. Foredraget lægger hans forbløffende udvikling frem - fra tiden omkring århundredeskiftet, hvor Stevns gik Joakim Skovgaard til hånde med dekorationerne i Viborg Domkirke, over de afgørende år, omkring 1910, hvor det lykkedes for ham, ene mand, at formulere et kristent maleri på et modernistisk grundlag. Og videre frem til de sene år, 1930"erne, hvor han foldede sit særprægede figurmaleri ud i stor skala i de monumentale fresko-udsmykninger i Odense og Hjørring og Slagelse og dermed definitivt placerede sig som en af de betydeligste danske malere i det 20. århundrede. Stevns døde i sensommeren 1941, 77 år gammel, midt i en sidste, helt forudsætningsløs udfoldelse, hvor han løftede sit maleri ind i det ukendte. Kirkehøjskoledagen indledes klokken 10 med et kvarters morgensang, hvorefter Mikael Wivel taler og viser lysbilleder. Der er frokost klokken 12-13, hvorefter der er musikforedrag ved Ian Heilmann. Alle er velkomne - såvel fastboende som gæster i området. Slut op om denne festlige dag i det åbne og inspirerende fællesskabs navn, lyder det fra kirken. Interesserede kan tilmelde sig ved at ringe til Skagen Kirkekontor på telefon 98 44 26 44, og tilmelding er meget velkommen af hensyn til madbestillingen. Det er dog muligt også blot at møde op på højskolen Diget, Hvideklitvej 15 i Bunken. Bag Kirkehøjskoledagens arrangement står de tre menighedsråd i Skagen, Raabjerg og Hulsig sogne.