EMNER

Højskoleformiddag med biskop

Søren Lodberg Hvas holder foredrag i Brovst Præstegård. FOTO: GRETE DAHL

Søren Lodberg Hvas holder foredrag i Brovst Præstegård. FOTO: GRETE DAHL

} BROVST: Biskop Søren Lodberg Hvas, Aalborg, fortæller på en højskoleformiddag i Brovst Præstegård i formiddag om to vestjyske nabopræster, Kaj Munk og K.L. Aastrup. Kaj Munk behøver næppe nærmere præsentation, men nok ikke helt så mange kender K.L. Aastrup, der er mest kendt for sine salmer. Mange af hans salmer er med i den nyeste salmebog. En af de mest kendte er oversættelsen fra svensk af "Du gav mig, o Herre, en lod af din jord". K. L. Aastrup blev i øvrigt senere domprovst i Odense. Foredraget vil præsentere tilhørerne for to meget forskellige personligheder og deres indbyrdes forhold som nabopræster. Mødet i dag er led i en række højskoleformiddage omkring kirkelig og folkelig oplysning. Alle er velkomne.