Højskolen er ideel

Undervisningen af elever med anden etnisk baggrund bliver hurtigt tovejs

STØVRING:Det er en stor udfordring og meget udviklende at undervise folk med anden etnisk baggrund. Ordene kommer fra Benthe Kilt, som er ansat på Støvring Højskole, der har udviklet en indtægtdækket virksomhed i afklaringsforløb for flygtninge og indvandrere siden sidste forår. Kursusforløbet falder samtidig meget nøje sammen med formålet med en højskole, mener såvel forstander Claus Skjold Larsen og skolens formand Ole Beck. - Når jeg ser tilbage på det år, der er gået, og den erfaring, vi her på Støvring Højskole har erhvervet os gennem dette kursusforløb, er jeg sikker på, at højskolerne er det ideelle læringsmiljø i en integrationsfase, siger Benthe Kilt selv i skolens årskrift. Et af højdepunkterne var studieturen, hvor deltagerne i lejet minibus først udforskede vestkysten og dagen efter østkysten. Vi besøgte blandt andet et asylcenter i Tranum, hvor to af kursisterne havde boet et år. Det var en stærk oplevelse for alle. Om natten blev det ikke til megen søvn. - Snakken ville ingen ende tage, og sprogvanskeligheder havde vi ingen af, dem glemte vi helt i vores iver for at forstå hinandens kulturelle baggrunde, erindrer Benthe videre. Kurset startede i foråret og var beregnet for kontanthjælpsmodtagere og indvandrere bosiddende i Støvring kommune. Formålet var at styrke deltagernes kompetencer og motivere til uddannelse inden for social- og sundhedssektoren. Blandt kursisterne var tre piger fra Somalia og en fra Kosovo. De fik undervisning på skolen og var ude i praktik på forskellige institutioner. En af pigerne fandt ud af, at drømmen om at arbejde som pædagog slet ikke passede til hende. Dermed levede kurset op til sit formål om at deltagerene blev afklaret med hensyn til job eller uddannelsesretning. Desuden fik pigerne dannet et godt netværk på højskolen og mødes stadig en gang om måneden efter kurset blev sluttet i august. - Specielt for de undenlandske piger har det betydet meget at få danske veninder, som de kan støtte sig til uden for højskoleverdenen, fortsætter Benthe Kilt. Pigerne fra Somalia fortsatte på højskolen som almindelige elever, men med dansk, kultur og samfundsfag som ekstra fag. - Jeg har den glæde stadig at undervise disse piger nogle timer om ugen. Det er en stor udfordring. Undervisningen bliver hurtigt tovejs, da der bliver stillet mange spørgsmål, som ikke lige kan besvares med et kort og enkelt svar, som for eksempel, hvad er livsværdierne i Danmark i dag. Det giver mange gange stof til eftertanke at undervise dette hold, slår Benthe Kilt derfor fast og udtrykker forventninger til de ny udfordringer i 2003 med hensyn til kurser for flygtninge og udviklingen af ny typer kurser. Og det falder meget godt i tråd med skoleformandens syn på fremtiden. Ole Beck slår fast, at var der noget, der lå Grundtvig på sinde i en folkelig sammenhæng, så var det hans tiltro til menigmands livserfaring. Hans modsætning var erfaringsbaseret livsforståelse contra idébetonede idealer. I vores højskolesammenhæng er modsætningen ikke dansk - fremmed. Dansk - fremmed er derimod en forskel, som vi skal respektere ud fra de forskellige erfaringer, vi hver især kommer med. I denne sammenhæng har vi en rig arv og et godt afsæt i højskoletraditionen til at give os i kast med fremtiden. Tør vi det, skal Støvring Højskole nok overleve. Og på samme linje lyder det fra forstander Claus Skjold Larsen. - Det er en udfordrende og meget resultat orienteret opgave at hjælpe disse mennesker til bedre at vudere deres egne muligheder og indgyde dem mod til at blive selvhjulpne i det ny samfund, de skal blive en aktiv del af. På denne måde ligner vores indsat meget højskolernes opridnelige formål: At styrke befolkningen til et friere liv med ansvar for fællesskabet og demokratiet.