Højskolen overlever

Lokale sponsorer bringer elevernes egenbetaling ned

STØVRING:Midt i al snakken om egentlige uddannelser på landets højskoler i deres kamp for at overleve, har Støvring Højskole et godt bud på at vende udviklingen: Prisen. De sidste ti år har højskolerne mistet hver fjerde elev. Og det nuværende antal af højskoler på godt 80 kan nemt dykke under de 70 på grund af svigtende elevtal. De små årgange unge er en forklaring, en anden er de mange andre tilbud i det moderne samfund og endelig gør professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og tidligere formand for højskolernes sammenslutning, Ove Korsgaard, opmærksom på, at kompetancegivende uddannelser altid har hørt til højskolerne lige fra starten for 160 år siden. Den rene dannelsesskole blev først opfundet i 1970'erne. Det har i hele højskolernes historie været en forudsætning, at der også har været noget "nyttigt", fastslår porfessoren. I Støvring er udviklingen vendt, mener forstander Claus Skjold Larsen og fremhæver nogen af de forslag, som undervisningsministeriets højskoleudvalg har peget på. Igen prisen. Som udvalget mener skal ned på omkring 500 kroner om ugen. Efter et barsk efterår med kun 15 elever, noterer forstanderen sig, at der er tilmeldt 29 elever til start i januar. - Eksistensen er sikret, lyder det lettet fra forstanderen. For første gang i flere år er der gang i alle højskolens linjefag: Klassisk musiker, rytmisk musikker, skuespiller, film og manus samt kultur og kommunikation. Ifølge Claus Skjold Larsen er der to hovedgrunde til udviklingen er vendt for Støvring Højskole. Dels en ny og målrettet markedsføring. Dels sponsorer. - Støvring Højskoles sponsorkapagne gør det muligt at sænke den enkeltes elevbetaling med et par hundrede kroner om ugen, hvilket naturligvis har medført en positiv reaktion hos de potentielle højskolelever. De primært lokale sponsorer, der både tæller virksomheder og privatpersoner, bidrager dermed direkte til, at højskolens snart 120-årige historie i Støvring kan forlænges med flere kapitler. Udover de kontante resultater, viser sponsorkampagnens voksende udbredelse og en øget intereese for Støvring Højskole. Alt tyder på, at højskolen er på vej ud af krisen, styrket af et bedre kendskab blandt højskolens målgruppe samt en mere udtalt lokal interesse, fortsætter Claus Skjold Larsen. Han hilser højskoleudvalgets indstilling velkommen om, at undervisningen skal være gratis, men man selv skal betaler for opholdet.